Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως: “Θα αγκαλιάσουμε τους Αλλοεθνείς. Θα παντρευτούν τα παιδιά μας. Θα αλλάξουμε και σύμβολα”

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως: “Θα αγκαλιάσουμε τους Αλλοεθνείς. Θα παντρευτούν τα παιδιά μας. Θα αλλάξουμε και σύμβολα”

Ένα Κήρυγμα εντελώς διαφορετικό, που στο μεγαλύτερο μέρος του αναφέρεται στους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες οι οποίοι συρρέουν κατά χιλιάδες στην χώρα μας, επέλεξε να κάνει την Κυριακή 29/12/2019 ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ. Άνθιμος.

Σε αυτό, ο Σεβασμιότατος απευθύνει συστάσεις και προτροπές σε όσους αντιδρούν ή εκφράζουν φόβους για αλλοίωση της πατρίδας μας από την παρουσία και εγκατάσταση χιλιάδων αλλοεθνών, πως θα πρέπει να… αλλάξουν απόψεις και μυαλά. Όπως λέει μάλιστα χαρακτηριστικά: “Θα αγκαλιάσουμε τους Αλλοεθνείς θα πάρουν για νύφες και γαμπρούς τα παιδιά μας”. Όμως ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως λέει και άλλα, που σίγουρα θα συζητηθούν, για την μόνιμη εγκατάσταση αλλοεθνών στον Έβρο και στην Ελλάδα γενικότερα.

Όπως ότι θα τροποποιηθούν στα σχολεία τα μαθήματα της ιστορίας και των θρησκευτικών, προφανώς για να μην “ενοχλούνται” οι νέοι μας αλλοεθνείς συμπολίτες, αλλά και οι εθνικές γιορτές και παρελάσεις θα τροποποιηθούν από λίγο έως πάρα πολύ. Προφανώς θα καταργηθούν για να μην “ενοχλούν” και αυτά. Το ίδιο επισημαίνει και για τα σύμβολα, χωρίς να αναφέρει αν εννοεί την ελληνική σημαία ή τον σταυρό. Όπως λέει ο Σεβασμιότατος κ.Άνθιμος:

-Τα μαθήματα στα σχολεία (κυρίως της Ιστορίας και των Θρησκευτικών), θα τροποποιηθούν, από πολύ μέχρι και άρδην

-Οι εθνικές γιορτές και παρελάσεις, οι εθνικές αργίες και τα σύμβολα, επίσης θα τροποποιηθούν, από πολύ μέχρι και άρδην

-Θα μεγαλώσουν οι πόλεις μας, θα κατοικηθούν τα έρημα χωριά μας και θα γεμίσουν παιδικές φωνές οι χορταριασμένες αυλές των σχολείων μας.

-Στην ηπειρωτική Ἑλλάδα, η εγκαταλελειμμένη σήμερα χέρσα γη, θα καλλιεργείται από νιόφερτους γεωργούς που θα αξιοποιούν τα εύφορα χώματα μας

ΙΔΟΥ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ

Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς καὶ πρὶν τέσσερεις ἡμέρες γιορτάσαμε τὰ Χριστούγεννα, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴ ζωή μας. Λέω «μᾶς ἀξίωσε», ἐπειδὴ εἶναι τιμὴ καὶ ἀξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ γιορτάζει την ἐκ παρθένου γέννη ση τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀνθρώπου. Εἶναι βεβαίως, ἐξίσου τιμητικὸ γιὰ μᾶς, τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, «ἡ προσφορὰ τῆς γιορτῆς σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα», ἀφοῦ στὴν γλῶσσα μας περιγράφτηκαν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καὶ συντάχθηκαν σὲ θεολογικὰ κείμενα καὶ ὕμνους, καὶ ἀπὸ τὴν γλῶσσα μας μεταφράστηκαν καὶ μεταφράζονται ἀκόμα, σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους χριστιανικοὺς λαούς.

Ὅμως, τί θὰ γίνει μ’ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες; ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μέλλον μας στὸν παγκόσμιο χάρτη; Τὸ βλέπουμε ὅλοι, ὅτι ἡ ὁμοιογένεια τῆς Πατρίδος μας χάνεται μὲ τοὺς χιλιάδες ἀλλοεθνεῖς ποὺ ἔρχονται καὶ θὰ μείνουν ἐδῶ. Σᾶς ὁμιλῶ γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ γεγονός, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ, εἶναι παγκόσμιο.

Ἔχει δίκαιες αἰτίες καὶ μπορεῖ (ἂν ἀξιοποιηθεῖ σωστά) νὰ φέρει καλὰ ἀποτελέσματα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τοσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς).

Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ἀλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας·

θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας.

Στὴ βόρεια Ἑλλάδα οἱ βαλκανικοὶ λαοὶ θὰ βγοῦν στὴν «Ἄσπρη θαλασσα» ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰρηνικὰ τὸν παλαιό τους πόθο. Ἡ κατάργηση τῶν συνόρων (ὡς εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο) καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὄνειρο (ὁ χαλαρὸς τρόπος τῆς ζωῆς μας) θὰ βοηθήσει στὴν γρήγορη ὁλοκλήρωση τῆς ὑφισταμένης πιὰ παγκοσμιοποίησης στὴν περιοχή μας. Μικρὰ καὶ μεγάλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ γειτονικοὺς μέχρι ἀπώτατους τουρίστες ποὺ θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ εὔκρατο κλῖμα μας στηρίζοντας, βεβαίως, τὶς τοπικὲς οἰκονομίες. Στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἡ ἐγκαταλελειμμένη σήμερα χέρσα γῆ, θὰ καλλιεργεῖται ἀπὸ νιόφερτους γεωργοὺς ποὺ θὰ ἀξιοποιοῦν τὰ εὔφορα χώματά μας καὶ ζῶα, βοοειδὴ καὶ αἰγοπρόβατα, θὰ κατανα λώνουν τὸ θαλερὸ χορτάρι τῆς ὑπαίθρου μας ποὺ σήμερα τὸ καίει ἀνεκμετάλλευτο ὁ ἥλιος.

Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴν ἀνθρωπογεωγραφία τῆς Πατρίδος μας, φυσικὸ εἶναι, νὰ φέρει ἀλλαγὴ καὶ στὴν πολιτισμικὴ εἰκόνα της. Τὰ μαθήματα στὰ σχολεῖα (κυρίως τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν), οἱ ἐθνικὲς γιορτὲς καὶ παρελάσεις, οἱ ἐθνικὲς ἀργίες καὶ τὰ σύμβολα, τὰ συνταγματικῶς κατοχυρωμένα, τὰ ἐργασιακῶς δεδομένα καὶ τὰ δημοσιονομικῶς κεκτημένα θὰ τροποποιηθοῦν, ἀπὸ πολὺ μέχρι καὶ ἄρδην. Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς θὰ εἰσχωροῦν ἀργά, διάσπαρτα, ἀλλὰ μὲ σταθερὴ ροὴ μέσα σὲ κάθε κοινωνικὴ διαστρωμάτωση τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς μας, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ «χωνεύονται» εὔκολα. Θὰ γίνονται ἀβίαστα ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλους μας, ὡς κατανοητὲς καὶ φυσιολογικές.

Οἱ μετακινήσεις τῶν πληθυσμῶν πάντοτε ἔφερναν σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν, ἐπειδὴ ἡ ραχοκοκκαλιὰ κάθε πολιτισμοῦ εἶναι ἡ θρησκεία του. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι θρησκεία, γι’ αὐτὸ εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ διατηρήσουμε οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι (τελείως ἀνόθευτη) τὴν δογματική μας γνησιότητα καὶ (ὅσο γίνεται περισσότερο) τὴν ἐθνική μας ταυτότητα. Ὅσοι θὰ ‘ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας πρέπει νὰ βροῦν ἕνα φιλόξενο καὶ συγχρόνως δυναμικὸ πολιτισμικὸ περιβάλλον: τὴν ἱστορικὰ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ ἀρχοντιὰ σμιλεμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη.

Νὰ μᾶς βροῦν στέρεους στὴν Πίστη μας, ὄχι χλιαρούς· νὰ μᾶς βροῦν ἀκλόνητους στὴν Παράδοσή μας, ὄχι «καλάμια ποὺ τὰ δέρνει ὁ ἄνεμος»· νὰ μᾶς βροῦν «μεγαλέμπορους» τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν μας, ὄχι «ψιλικατζῆδες». Χρειάζεται ἀποφασιστικότητα, ὄχι κοινωνικὴ δειλία, ὄχι πνευματικὴ καχεκτικότητα! Γονεῖς, δάσκαλοι, κληρικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί, χειρώνακτες, ὑπάλληλοι, τεχνοκράτες, ἐπιστήμονες, ἑρευνητές, ἐπενδυτὲς καὶ ἐπιχειρηματίες, ἄνδρες καὶ γυναῖκες νὰ πάρουμε στὰ σοβαρὰ τὸν ἱστορικό μας ρόλο.

Μέχρι πρόσφατα, ἡ Ἱστορία ἔχει καταπιεῖ πολλοὺς λαούς ποὺ ἀδράνησαν μπροστὰ σὲ νέες προκλήσεις καὶ δυναμικότερες τακτικές. Ὅσοι θὰ ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας, ἂν μᾶς βροῦν σκυμμένους, θὰ μᾶς προσπεράσουν. Ἂν μᾶς βροῦν συνειδητοποιημένους καὶ ὄρθιους, θὰ σταθοῦν μπροστά μας. Θὰ σεβαστοῦν τὴν πνευματική μας παράδοση καὶ δίπλα μας, ἂς ἀναπτύξουν καὶ τὴν δική τους. Ὅμως· προσέξτε παρακαλῶ! εἶπα: «δίπλα μας», ὄχι «ἐπάνω» μας. Νὰ χτίσουν τὰ ἱερά τους, νὰ ἐμφανίσουν τὰ ἔθιμά τους, νὰ ἀναρτήσουν τὰ σύμβολά τους καὶ νὰ γιορτάσουν τὶς γιορτές τους, ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ δυναμικὴ ψυχὴ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πνευματικότητα, δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν τίποτε ἀπολύτως. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν!

Ἦταν κι ἄλλες φορὲς στὴν ἱστορία μας ποὺ ζυμωθήκαμε μὲ ξένους καὶ «προχωρήσαμε» μαζί τους σὲ κάτι ἀνώτερο. Ἐδῶ, σὰν καὶ νὰ σᾶς ἀκούω κάποιους νὰ μοῦ λέτε: -Δὲν γίνεται νὰ ἀποφύγουμε ὅλη αὐτὴν τὴν δοκιμασία; -Λυπᾶμαι, ποὺ τὸ ὁμολογῶ, ἀλλὰ εἶναι ἀργὰ πλέον! Λυπᾶμαι ποὺ θὰ σᾶς στενοχωρήσω, ὅμως, σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τέσσερεις ἡμέρες μετὰ τὰ Χριστούγεννα, μνημονεύει τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων ποὺ διέταξε ἐκεῖνος ὁ κακοῦργος Ἡρώδης. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε κι ἐμεῖς ὅτι 250.000 μὲ 300.000 ἑλληνόπουλα σφαγιάζονται κάθε χρόνο μὲ ἔκτρωση. Ἤδη ἀπὸ τὸ 2017 οἱ γεννήσεις στὴν Πατρίδα μας εἶναι λιγότερες ἀπὸ τοὺς θανάτους. Αὐτὸς ὁ δείκτης δὲν ἀνατρέπεται πιά.

Τὴν ἄδεια Χώρα μας θὰ ρθοῦν νὰ τὴν γεμίσουν ἄλλοι, ἐπειδὴ ἡ Ἱστορία δὲν ἀφήνει κενά, οὔτε κάνει χατήρια σὲ κανέναν. Μόνο ἡ μετάνοια γιὰ τὸ ἐθνικό μας ἔγκλημα θὰ μποροῦσε νὰ ἕλξει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅμως θὰ ὑπάρξει; Ἡ ὑποκρισία βασιλεύει: ἂν μιὰ μάννα πετάξει τὸ παιδί της σὲ κάδο ἀπορριμμάτων ἢ ἂν κάποιο βρέφος χρειάζεται μετακομιδὴ στὸ Ἐξωτερικὸ γιὰ σπάνια θεραπεία, τότε ξεσηκώνεται τὸ πανελλήνιο! Ἂν τὸ ἴδιο παιδί, λίγες μερες νωρίτερα σφαγιάζονταν σὲ ἰατρεῖο, δὲν θὰ τὸ νοιάζονταν κανείς. Ἂν ἦταν σκυλάκι, ὅμως, θὰ τὸ προστάτευαν οἱ νόμοι!

Εἶναι ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας νὰ κρούσουμε σήμερα τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἂν σταματήσουμε οἱ Ἕλληνες νὰ αὐτοκτονοῦμε ἐθνικά, τότε θὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε. Ἂν σταματήσουμε τὴν ἁμαρτία αὐτή, τότε θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίσουμε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλιῶς, ἂς ἓτοιμαστοῦμε νὰ δοῦμε τὴν Χώρα μας σταυροδρόμι ὅπου θὰ κονταροχτυπιοῦνται λαοὶ καὶ πολιτισμοί, μέχρις ὅτου ἐπικρατήσει ὁ ἰσχυρότερος. Λύσεις ὑπάρχουν, ἀρκεῖ νὰ τὶς ἀποφασίσουμε ὡς Χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες, ὡς ἄνθρωποι.

Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

31 Σχόλια

 1. Τον είχαμε συνηθίσει να προκαλεί με τις δηλώσεις του. Αυτήν την φορά, ξεπέρασε και τον George Soros!
  Ας σταματήσει πια τα φιλολογικά κηρύγματα με τις προσωπικές του απόψεις και ας αφήσει τους ιερείς να εξηγούν το Ευαγγέλιο. Σκανδαλίζει το ποίμνιο και δίδει λαβή για σφοδρή κριτική από τους αιρετικούς, τους αθέους, τους ολιγόπιστους.

 2. Ας μας ενημερώσει ο σεβασμιότατος. Ποιά η ποινή για τους αλλόθρησκους όπως προβλέπεται στο κοράνι; Τί προβλέπεται για όσους βιάζουν αλλόθρησκες; Πώς αποκαλούν τις αλλόθρησκες οι Μωαμεθανοί;
  Δεδομένου ότι το 90% των λαθρομεταναστών είναι φιλότουρκοι Πακιστανοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε.
  Αυτά τα λογοτεχνικά, να το πεί στην μητέρα της Μυρτούς που είδε το παιδί της να σακατεύεται από το κτήνος από το Πακιστάν, ο οποίος δήλωνε και ανήλικος.

  Ο Άνθιμος θα έπρεπε να μας ενημερώνει για τα κατωτέρω. Άραγε ισχύουν;
  Παράδοξα και παράλογα του κορανίου
  https://www.briefingnews.gr/orthodoxia/paradoxa-kai-paraloga-toy-koranioy

 3. Όχι Μητροπολίτης μας αλλά Μητροπολίτης ΤΟΥΣ!
  Αδειάσανε οι εκκλησίες όπως αδειάζουν τα κόμματα και ψάχνετε για νέα θύματα.
  Έχει πετύχει τόσο πολύ η πολυπολιτισμικότητα που στην Ευρώπη τους παίρνουν με το σταγονόμετρο ή καθόλου.
  Λυπάμαι κυρ παπά μου αλλά είσαι ανιστόρητος και ζεις σε άλλο πλανήτη όταν συγκρίνεις τους ρωσοπόντιους με δαύτους! Όχι αγαπητέ, δεν είναι ίδιοι και ούτε έχουν την ίδια κουλτούρα. Να γεμίσουν και τα χωριά μας αντί να κάνεις κήρυγμα να τα γεμίσουμε εμείς;
  Πόσα πήρες για να πεις τέτοια αίσχη;
  Μόνο οι βολεμένοι μιλάνε έτσι, οι υπόλοιποι περιμένουν με την σπάθη στο κεφάλι τους. Σαρία που σας χρειάζεται!
  Την λέξη απόσυρση την γνωρίζεις; Εφάρμοσέ την!

 4. Οι ιουδαιοχριστιανικό της Χρυσοπηγής, οι δεδηλωμένοι ανθελληνες και υβριστές του Ελληνικου Πολιτισμού αρέσκονται στις πολυφυλετική μείξεις. Προφανώς ουκ ολίγοι εξ αυτών συναγελαζομενοι με τα… Προσφυγικά ικανοποιούν και τις ιδιόρρυθμες τους …

 5. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Γερμανία. Σχολείο, Σπουδές πλέον εργάζομαι. Τόσα χρόνια σε αυτή τη χώρα η οποία έχει τόσους μετανάστες. Αυτή η χώρα δεν έχει αλλάξει ούτε τα μαθήματα της ιστορίας και των θρησκευτικών, ούτε της εθνικές της εορτές, ούτε αργίες της. Δεν κατάλαβα Σεβασμιότατε, αυτά που λέτε τα πιστεύετε; Ο μετανάστης προσαρμόζεται! Σε οποιαδήποτε χώρα και αν πάει! Μόνο στην δική μας την χώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Απαράδεκτο το κήρυγμα σας!

 6. Νομιζω πως ο Δεσποτης λεει κατ αρχην οτι για τις ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ αμαρτιες επετρεψε ο Θεος να ερθουν αυτοι οι αλλοεθνεις και αλλοπιστοι να κατοικησουν την χωρα μας, να αλλαξουν τα συμβολα και τις παραδοσεις μας, μια διαπιστωση με την οποια συμφωνω απολυτα. Κατοπιν λεει οτι εμεις πρεπει να τους αντιμετωπισουμε με αγαπη, γιατι ενας Χριστιανος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΟΠΛΟ στα χερια του, με το οποιο επισης συμφωνω απολυτα. Αλλιως θα γινουμε ομοιοι τους, (ναι, ομοιοι με αυτον που εκανε αυτα που εκανε στην Μυρτω). Και τελος, οτι ο Θεος μονον, μπορει να μας απαλλαξει απο ολο αυτο το κακο, μονον ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ και αλλαξουμε τροπο ζωης και γινουμε αληθινοι Χριστιανοι, με το οποιο επισης συμφωνω απολυτα. Ανθρωπινως δεν γινεται τιποτα. Μονον θαυματουργικα απο τον Θεο. Με λιγα λογια, δεν συμφωνει ο Δεσποτης με αυτο που γινεται, αλλα αντιθετα μας λεει να μην διαμαρτυρομαστε, γιατι οι αμαρτιες μας και η απομακρυνση μας απο την πνευματικη ζωη ευθυνονται γι αυτο που γινεται στην χωρα μας. Και επισης οτι αφου ενας αφρων λαος, που ζει χωρις Θεο, κανει εκτρωσεις, και ψηφιζει αθεους πρωθυπουργους που βγαζουν ανωμαλα νομοσχεδια, εχει οδηγησει την χωρα μας σε αυτην την ανεπανορθωτη κατασταση, μονο με αγαπη τωρα μπορει να κερδισει την μαχη με ολους αυτους τους νεους κατοικους της, και μονο με την μετανοια μπορει να κανει τα ανθρωπινως ανεπανορθωτα, θαυματουργικως αναστρεψιμα. Αλλιως, ισχυει και για μας αυτο που αψευδως ειπε ο Χριστος προς τους Εβραιους της εποχης Του: “αρθησεται αφ υμων η Βασιλεια των Ουρανων, και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης”. Διαλεγουμε και παιρνουμε. Ειτε θα κανουμε καρπο, ειτε θα αντικατασταθουμε απο αλλα εθνη, αν εμεις μεινουμε ακορποι. Μας θετει ο Δεσποτης προ των ευθυνων μας για τον αμαρτωλο τροπο ζωης μας, ο οποιος εδιωξε την ευλογια Του Θεου απο το αμπελι Του, την Ελλαδα μας, το οποιο απο την αφροσυνη μας εμεινε ξεφραγο. Αυτη ειναι η πικρη Αληθεια, κι ας μην αρεσει σε ορισμενους που δεν εχουν υγιη αυτομεμψια, αλλα μεμφονται με ευκολια τους αλλους, μη αντιλαμβανομενοι αυτα που εκεινοι τους λενε, οπως ακριβως και οι αρχαιοι Εβραιοι λιθοβολουσαν τους Προφητες, οταν εκεινοι τους ελεγαν την Αληθεια. Διοτι η Αληθεια ειναι παντα σκληρη. Σαρκαζει ο Δεσποτης οταν λεει “να τους παντρεψουμε με τα παιδια μας και να κατεβασουμε τα συμβολα μας”, εννοωντας φυσικα, “ετσι οπως τα καναμε τωρα”…. Με πικρια τα λεει ολα αυτα, η οποια και ευδιακριτη ειναι, και δικαιολογημενη.

  • Αυτά τα λες εσύ για να τον δικαιολογήσεις. Τέτοια νεοταξίτικη προπαγάνδα δεν έχει ξανακουστεί! Δεν μαζεύεται…

   • Δεν νομίζω, φίλε μου, οτι ο Δεσπότης έχει ανάγκη να τον δικαιολογήσω εγώ ή κάποιος άλλος. Αυτά που λέει, τα λέει ενώπιον του Θεου, κι Εκείνος γνωρίζει με τι ακριβώς πνεύμα τα λέει, και γι αυτό δεν χρειάζεται “εξαπτέρυγα” της κακιάς ώρας σαν και του λόγου μου να τον δικαιολογήσουν. Δεν μιλά για να τον επαινέσουν στα κοινωνικά δίκτυα οι άνθρωποι, πολύ περισσότερο ένας άγνωστος από το πουθενά όπως εγώ, που δεν έχει κανένα απολύτως κίνητρο να δικαιολογήσει τα λεγόμενά του. Δεν είμαι απο την περιοχή σας του Εβρου, αλλά μου έστειλαν τα λόγια του κάποιοι αγανακτισμένοι φίλοι μου. Μόλις τα διάβασα, αμέσως μου φάνηκε εντελώς άδικη και αδικαιολόγητη η αγανάκτησή τους, γιατί καταλάβαινα τί ήθελε να πεί ο Δεσπότης σας. Δεν είναι δυνατόν ο Δεσπότης να λέει “κατεβάστε τα σύμβολα και παντρέψτε με τους μουσουλμάνους τα παιδιά σας” κυριολεκτώντας. Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Οποιος δεν το καταλαβαίνει, μου λέει ο λογισμός πως είναι, ή χαμηλής αντίληψης, ή δεν κατέχει καλά την γλώσσα μας, ή είναι φανατικός παλαιοημερολογίτης, ή Ορθόδοξος Χριστιανός από ιδεολογία, δηλαδή από ναρκισσισμό, ή είναι εθισμένος στο να κατακρίνει. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον λόγο, για να μήν θέλει να καταλαβει κανείς τα αυτονόητα. Ακριβώς αυτούς που τολμούν ακόμη να ναρκισσεύονται παριστάνοντας τον Παπαφλέσα, χωρίς όμως να εφαρμόζουν στην ζωή τους το Ευαγγέλιο, σαρκάζει ο λόγος του, την ώρα ακριβώς που “οι οχτροί” εξ αιτίας τους μπήκαν ήδη “στην πόλη” και βρισκόμαστε πιά στο “και πέντε”. Το φοβερό βήμα του Χριστου, ευτυχώς, είναι απαραλόγιστο για όλους. Για τον Δεσπότη, για μένα, αλλά και για τον καθενα σας. Μόνον εδώ τολμάει να παραλογίζεται κανείς όσο θέλει. Εκεί αυτά δεν περνάνε. Καλή μας μετάνοια…

 7. Απλά δεν μας τα λέτε καλά Σεβασμιώτατε ! Λυπάμαι πολύ …

 8. Περιεργες δηλωσεις..και φυσικα σφοδρες αντιδρασεις! Γιατι πρεπει να προσαρμοστω στα γουστα ανθρωπων με αλλη κουλτουρα που δεν σεβονται την ζωη παιδιων , γυναικων και αλλοθρησκων; Ξεχαστηκε η Μυρτω; Να τους στειλουν αμεσα στις ωραιες πατριδες τους. Εδω δεν θα κανουν οτι θελουν Σεβασμιωτατε.

 9. Ο Σεβασμιοτατος, ο Άγιος Αλεξανδρουπολεως, κηρυσσων τον λογον του Θεού μας προτρεπει: Να αγγαλιασουμε τους παρανομως εισβολεις μεταναστες, κατά πλειοψηφιαν Ισλαμιστες. Να πραξωμεν δηλαδή το ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ.
  Αγιε Αλεξανδρουπολεως, Σεβασμιοτατε Μητροπολιτα, Υλοποιηστε πρώτος εσεις τα λεχθεντα σας, διά του παραδειγματος. Καντε την αρχή. Παρτε καμιά Εικοσαρια Προσφυγοπουλα στο πολυτελες Μεγαρον σας και περιποιηθητε τα, να ακολουθησουν στη συνέχεια και οι πιστοί το παράδειγμα σας… Κανετε λοιπόν πρώτος την αρχή. Αποδειξτε το…

 10. Πολύ φοβάμαι πως από τα 10 σχόλια μόνο ένας κατάλαβε τι ακριβώς θέλει να πει ο δεσπότης, οι υπόλοιποι μάλλον δεν διάβασαν καλά το μήνυμα!

  • Θα ηταν κοπος να μας εξηγησετε;

  • Εσύ που το κατάλαβες, σε παρακαλώ εξήγησέ μου το εξής:
   Στὴ βόρεια Ἑλλάδα οἱ βαλκανικοὶ λαοὶ θὰ βγοῦν στὴν «Ἄσπρη θαλασσα» ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰρηνικὰ τὸν παλαιό τους πόθο. Ἡ κατάργηση τῶν συνόρων (ὡς εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο) καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὄνειρο (ὁ χαλαρὸς τρόπος τῆς ζωῆς μας) θὰ βοηθήσει στὴν γρήγορη ὁλοκλήρωση τῆς ὑφισταμένης πιὰ παγκοσμιοποίησης στὴν περιοχή μας.

 11. Μετά νομίζετε οτι η Fake Παπάδες είναι επικίνδυνη;; Αυτός ο άχρηστος παράδωσε τον Έβρο στον Ισλαμισμό!! Ούτε η Τουρκία δεν δέχεται τέτοιες βλακείες.

  • Φυσικά και είναι επικίνδυνοι οι ψευτοπαπάδες, οι αιρέσεις!
   Πρέπει να μένουμε ακλόνητοι στην Ορθοδοξία και να ελέγχουμε τους αδελφούς μας που ξεφεύγουν. Η εκκλησία είναι μια οικογένεια αμαρτωλών, συμπεριλαμβανομένων και των ιερέων. Οι ιερείς μάλιστα, δέχονται μεγαλύτερο πόλεμο από τον πονηρό σε σχέση με τους λαϊκούς. Άν κάποιος ξεφύγει, δεν τον διαγράφουμε, αλλά τον βοηθάμε, επισημαίνοντας το λάθος του, και τον βοηθάμε να σηκωθεί. Δεν διαγράφουμε κανέναν, μένουμε σταθεροί στην πίστη μας.

 12. Και μόλις βγαίνει κάποιος δημοφιλής να μας πασάρει τι πραγματικά θα γίνει στο μέλλον, βγαίνουν τα εξαπτέρυγα να λειάνουν τον λόγο του από τις αντιδράσεις. Από τους 14 που σχολίασαν μόνο 1 κατάλαβε!
  “Δεν καταλάβατε, δεν διαβάσατε καλά, έχουμε αμαρτίες, θα μας σώσει ο Θεός” και άλλες αηδίες. Όταν απευθύνεσαι στον κόσμο περιμένεις να σε καταλάβει και ο τελευταίος “ηλίθιος” αλλιώς μη μιλάς καθόλου γιατί ο λόγος σου φαίνεται να εκπέμπει μία “πονηρία” για να μην γράψω κάτι πιο βαρύ!
  Άμα είναι να τους αγκαλιάσουμε όλους, γιατί διατηρούμε στρατό και σύνορα; Γιατί ο Μητροπολίτης εκεί δεν είναι ενάντιος;
  Τελικά το κουτόχορτο διατείθεται σε τιμές προσφοράς και στις εκκλησίες μετά την Θεία Λειτουργία! Αμήν.
  Το κεράκι όμως παπά μου μια χαρά το τιμολογήσατε! Ο λόγος σου τι τιμή να είχε άραγε;

 13. Αν είναι δυνατον να ακους από εκπρόσωπο της Εκκλησίας,να βγάζει τέτοιο κήρυγμα. Εγώ αν είμουν στην εκκλησία εκείνη την στιγμή,δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κρατηθώ να μη τον σκυλοβρύσω. Ντροπή του. Απορώ πως τον ανέχονται πλέον στην Αλεξανδρουπολη.

 14. Οφειλουμε μια απάντηση στον φίλο Δημήτρη που κρίνει και σποφαινεται ότι δεν καταλαβαμε το κηρυγμα του Δεσποτη Αλεξανδρουπολεως!!! Ναι Αγαπητε κ. Δημήτρη δεν το καταλαβαίνουμε… Ηχει παραξενα, μας ξενιζει, μας στενοχωρει και προκαλεί αλγεινην εντυπωσιν!
  Διότι εμείς καταλαβαίνουμε μόνον τα κηρυγματα των Δεσποταδων και κληρικων όπως : του Δεσποτη Σαλωνων Ησαια, του Παλαιων Πατρων Γερμανου, του Παπαφλεσσα, του Επισκοπου Ρωγων Ιωσηφ, του καλογερου Σαμουηλ στο Κουγκι, του Γρηγοριου Ε’, του Γερμανου Καραβαγγελη Καστοριας, του Χρυσοστομου Σμυρνης και χιλιαδων άλλων που μαρτυρησαν και εχυσαν το αίμα τους πιστοί στον ορκο που εδώσαν: Για του Χριστου την Πίστη την Αγία και της Πατριδος την Ελευθερία! Είναι αυτοι πού μαθαιναν κολυβογραμματα στα Ελληνοπουλα, στα 400 χρόνια Σκλαβιας που ζησαμε επί Οθωμανικης Αυτοκρατοριας.( 500 στην Θρακη, που κρατησαν ζωντανο τον Ελληνισμο και την Ορθοδοξια!). Τότε πού “τασκιαζε η φοβερα και τα πλακωνε η Σκλαβια”! Είναι αυτοι πού αγωνιστηκαν να ανοίξουν οι εκκλησιες και όχι όπως τωρα με την Παγκοσμιοποιηση να ανοίξουν τζαμια! Θέλουμε Δεσποταδες μπροσταρηδες να αγωνιζονται, να μαχωνται για την Ελλάδα και την Ορθοδοξια, ανταξιους αυτων τα ονόματα που προανεφερα!!!

 15. Πολύ λογικό να τα λέει αυτά αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί συνάντηση με τον αμερικανό πρέσβη Πιάτ. Λες και δεν ξέρουμε πως είμαστε μια χώρα αποικία. Προφανώς ο πρέσβης του έδωσε κατευθύνσεις. Για τις παρελάσεις των τρανς και των παιδόφιλων στην Αθήνα που τις υποστηρίζει η αμερικάνικη πρεσβεία είπε κάτι ο παπάς; Τι ψυχή έχουν αυτοί; Οσο αναφορά για τις 300.000 εκτρώσεις, γιατί δεν βγαίνει η εκκλησία μπροστά να πει πως μην κάνετε εκτρώσεις, θα σας υποστηρίξω εγώ, θα είμαι δίπλα σας. Δηλαδή γεμίζει τον κόσμο ενοχές ότι καλά παθαίνουμε. Δεν θέλω να βρίζω εδώ μεσα. Κρίμα, πολύ κρίμα…

  • Στα sosia media γινεται της κακομοιρας και οι ντοπιοι αντιπεριφερειαρχες , δημαρχοι κτλ αφαντοι…Συμφωνειτε με τον Ανθιμο;

 16. Χασάπης γεωργιος

  Σεβασμιότατε μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κοίτα τι φύδι ετρεφες στον κορφο σου και τι αφησες πίσω σου

 17. Μόνο ό Θεοδόσιος κατάλαβε τό άρθρο!
  Ο Σεβασμιότατος μηλαει αλληγορικά:
  Θά συμβούν όλα αυτά με ένα ΑΝ!
  Αν μας βρούν όρθιους θά σταθούν δίπλα μας. Αν μας βρούν σκυφτους θά μας ανέβουν στον σβέρκο καί τότε θά σηκώσουν τά λάβαρα τους! Καί κάπου αλλού λέει: η κατάσταση τής υπογεννητικότητας από τό ’17 είναι πλέων μη αναστρέψιμη (αυτό είναι αλήθεια) πού σημαίνει ότι εκεί γύρω στο 2050 θά είμαστε χώρα γερόντων, με τά 2/3 τού πληθυσμού πάνω από 50 χρόνων!!!
  Καί κάπου στο 2070, απλά δέν θά υπάρχουμε ως έθνος!!!! Δέν είναι δικά μου αυτά, αυτά τά λένε οι στατιστικές!! Αυτό τό έχετε συνειδητοποιήσει;;; Η φύση έχει μία κακή συνήθεια: απεχθάνεται τό κενό! Αν ένα χωράφι σταματήσουμε νά τό καλλιεργούμε, αυτό δέν μένει ποτέ όπως τό αφήσαμε, δηλαδή απλά ακαλλιέργητο, αλά καλύπτετε από ζιζάνια!!! Έτσι είναι ο νόμος τής φύσης!! Ο Νοων νοείτω!!!

 18. Ορφανίδης Ελευθέριος

  Αυτός ως ανύμφευτος δεν δικαιούται να μιλάει για εκτρώσεις ας επέλεγε την ζωή του έγγαμου κληρικού και ας γινόταν υπερπολυτεκνος και να μιλούσε με το παράδειγμα του. Όσο για τους μικτούς γάμους με μουσουλμάνους με ξεπερνάει….

 19. Κύριε μητροπολίτη της Αλεξανδρούπολης,έχω βγει απ τα ρούχα μου.Είσαι αχαρακτήριστος(το πλέον ήπιο που μπορώ να πω).Τι είναι αυτά που λες;;;

 20. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λγος ε.α

  Σεβασμιότατε, σας γνωρίζω πολλά χρόνια και έχω άποψη για τις αντιλήψεις σας, μιας και άκουγα απο την Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως πολλές φορές τον λόγο σας. Έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:
  1ο . Δεν κάλεσε κανένας αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στην πατρίδας μας. Όποιος τους θέλει εδώ, κάλλιστα μπορεί άμεσα ή έμμεσα να τους υιοθετήσει, να τους σιτίζει, να τους έχει οικόσιτους, ακόμη και στο κρεβάτι του, και να έχει και την ευθύνη για αυτούς.
  2ο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απολίτιστοι, δεν χρειάζεται κάποια εξήγηση και καμιά ερμηνεία για το τι πιστεύουν για τον συνάνθρωπο τους. Τι έχουνε λοιπόν να μας προσφέρουν αυτοί, οι οποίοι δεν αλλάζουν την κουλτούρα τους παρά εμμένουν να αλλάξουν οι άλλοι την δικοί τους.
  3ο. Έχετε αναλογιστεί ότι με τους ρυθμούς γεννήσεων που έχουν, και δεδομένου ότι οι Έλληνες έχουν υπογεννητικότητα και μετανάστευση, αυτοί σε λίγα χρόνια θα είναι πλειονότητα; Φυσικά είναι διαφόρων εθνοτήτων, όμως έχουν ένα κοινό γνώρισμα, έχουν την ίδια θρησκεία.
  4ο. 400 χρόνια ο Έλληνας δεν αφομοιώθηκε απο τους μουσουλμάνους, ποιος είσαι εσύ κύριε Άνθιμε που θα μας επιβάλλεις να παντρευόμαστε τους αλλόθρησκους; Αν θέλεις να βοηθήσεις την υπογεννητικότητα, τότε δώσε κίνητρα σε κάθε οικογένεια που αποκτά 2 και 3 παιδία και πάνω να έχει επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί τα οποία θα προέλθουν από τις ενορίες της περιφέρειας σας και κάθε περιφέρειας και από δωρεές ή αξιοποίηση της περιουσίας της Εκκλησίας η οποία είναι περιουσία των πιστών, άρα των Ελλήνων και κανενός λαθρομετανάστη.
  5ο. Αυτά που μας αναφέρεις κύριε Άνθιμε τα λένε οι μασόνοι και οι εχθροί του λαού. Άραγε ποια θα ήταν η αντίδραση σας όταν αύριο όλοι αυτοί πάρουν εντολή να εξεγερθούν και να σφάζουν ανελέητα τους Έλληνες, ή μήπως πιστεύεται ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί όταν οι συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν;
  6ο. Αν οι ροές απο απέναντι είναι χιλιάδες κάθε μέρα και ξαφνικά μέσα σε 6 μήνες έρθουν εδώ περισσότερα απο 5 εκατομμύρια μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει.
  7ο. Όπως λοιπόν έχετε το δικαίωμα από άμβωνος εκτός από το λόγο του θεού να παίρνετε την ευθύνη να προσιλιτίζεται τον λαό για το τι πρέπει να κάνει, έτσι λοιπόν να περιμένετε ότι όταν βγάζετε τέτοιους λόγους θα υπάρχει από τούδε και στο εξής αντίλογος (μέσα στην εκκλησία την ώρα που τα λέτε), για τα όσα προκλητικά και απαράδεκτα λέτε, και να είστε σίγουρος ότι ένας από αυτούς θα είμαι κι εγώ, όχι μόνο στην ενορία που βρίσκομαι, αλά και στον Αγιο Νικόλαο αν τύχει και σας ακούσω. Τέλος…

  Αυτές τις απόψεις, κρατήστε τες για τον εαυτό σας, και αν αγαπάτε αυτούς τους λαθρομετανάστες που με το έτσι θέλω προσπαθούν να επιβληθούν, τότε μπορείτε να δώσετε σε αυτούς το προσωπικό σας αυτοκίνητο, την περιουσία σας που τυχόν έχετε, να καταθέτετε το μισθό σας σε αυτούς και τέλος πάντων να τους βοηθήσετε εσείς ο ίδιος και όχι ο Έλληνας που αύριο θα του βγάλουν το μάτι. Κανείς δεν θέλει το κακό τους, ίσα-ίσα θα μπορούσαμε να στέλναμε σε καθημερινή βάση βοήθεια σε παιδιά που πεθαίνουν από αρρώστιες και από ασιτία, και όχι σε αυτούς τους εντεταλμένους που διαθέτουν 5-10 χιλιάδες ευρώ για να έρθουν εδώ, με τελευταίας τεχνολογίας κινητά και 400 ευρώ μηνιαίως στους λογαριασμούς τους, δωρεάν σίτιση, φιλοξενία και πολλά άλλα. Με μαθηματική ακρίβεια και πολύ μελέτη, σας λέω ότι το νούμερο 1 πρόβλημα της Ελλάδος, δεν είναι ούτε το οικονομικό ούτε το δημογραφικό, είναι η λαθρομετανάστευση και όλοι αυτοί οι αλλόθρησκοι που έχουν μαζευτεί εδώ και 3-4 δεκαετίες στην πατρίδα μας μαζί με τους πράκτορες που βάζουν ως πολιτικό προσωπικό να μας κυβερνά. Κάποτε θα το καταλάβουνε οι Έλληνες, ελπίζω να μην είναι αργά ή να μην έχει οδυνηρές επιπτώσεις.

 21. Μανώλης Τσιλιμπουρδάκης

  Αυτά που λές συνιστούν εθνική προδοσία και πρέπει να απελαθείς αμέσως στο Πακιστάν για να καταλάβεις τί εστί Ισλάμ.Δεν περίμενα ότι ένας ιεράρχης των συνόρων μας θα υπηρετεί τόσο πιστά τη νέα τάξη πραγμάτων και τον αντίχριστο.

 22. μάλλον σε λάθος χώρα βρίσκεται ο κύριος. στο Ιράν ζητούν ιμάμηδες. μήπως να έκανε εκεί αίτηση;

 23. Μιχάλης Σ. Βάρδας , Αθήνα.

  Άρες Μάρες Κουταμάρες , ο Άγιος Αλεξανδρουπόλεως …
  Τον τρόμαξε πάρα πολύ ο κ. Pyat ! Έτσι φαίνεται . Πολύ κρίμα…

 24. Προβατοβοσκος MADE IN TURKEY

  Bαλτε τον σενα hotspot να διαδιδει την αγαπη του για το ορκοποιμνιο και θα δει εν ριπη οφθαλμου τον μωαμεθ και τις 72 πιλαφοπαρθενες τανασκελα.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*