Δωρεάν εξετάσεις από Στρατιωτικό Ιατρικό Κλιμάκιο στα Λουτρά

Δωρεάν εξετάσεις από Στρατιωτικό Ιατρικό Κλιμάκιο στα Λουτρά

Την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιανουαρίου, από 10:00 έως 13:00,
Στρατιωτικό Ιατρικό Κλιμάκιο θα βρίσκεται στο χωριό Λουτρά, προκειμένου να υποβάλλει σε δωρεάν εξετάσεις όσους κατοίκους το επιθυμούν.

Το κλιμάκιο της 12ης Μεραρχίας θα αποτελείται από έναν ιατρό, έναν
οδοντίατρο και έναν νοσηλευτή και θα βρίσκεται στα Λουτρά στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή.