Επιστημονικό συνεργάτη τον πρώην δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη, προσέλαβε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Βασίλης Μαυρίδης

Επιστημονικό συνεργάτη τον πρώην δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη, προσέλαβε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Βασίλης Μαυρίδης

Τον πρώην δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη, προσέλαβε ως επιστημονική συνεργάτη ο νέος Πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο κ.Μαυρίδης υπέγραψε την πρόσληψη του κ.Πετρίδη στις 10 Ιανουαρίου, ενώ η σύμβαση των δύο πλευρών υπογράφηκε στις; 17 Ιανουαρίου. Η πρόσληψη του ως μετακλητού επιστημονικού συνεργάτη, έχει χρονική διάρκεια μέχρι την λήξη της θητείας του Βασίλη Μαυρίδη στην θέση του Προέδρου της ΠΕΔ, δηλαδή ως το 2023. Ο τέως δήμαρχος Κομοτηνής δεν έθεσε ξανά υποψηφιότητα γιατί ήθελε να αποχωρήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά τελικά παραμένει κοντά σε αυτήν, με λιγότερες ευθύνες προφανώς και ως επιστημονικός συνεργάτης του κ.Μαυρίδη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ Πετρίδη από Μαυρίδη

Η απόφαση που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της ΠΕΔ και δημάρχου Ορεστιάδας, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Αποφασίζουμε την πρόσληψη του Πετρίδη Γεωργίου του Απόστολου, ως Επιστημονικού Συνεργάτη του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ).
Καθήκοντα του ανωτέρω είναι η συμβουλευτική επιστημονική υποστήριξη του Προέδρου της ΠΕΔ και των οργάνων διοίκησης αυτής, σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων που αναλαμβάνει είναι η παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά
και τεχνικά θέματα, που ενδεικτικά αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή
προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των
σκοπών της, παροχή επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα, που την απασχολεί, συστηματική
παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας , τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών
δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο καθώς και η με κάθε τρόπο
υποστήριξη του έργου του Προέδρου της ΠΕΔ, λαμβανομένου υπ’ όψιν του ειδικού γνωστικού αντικειμένου και της εμπειρίας του σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης.
Οι αρμοδιότητες του και τα καθήκοντα του καθορίζονται αποκλειστικά από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ, στην
αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται απ’ ευθείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔ