Πολλά θέματα που αφορούν τον Έβρο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ

Πολλά θέματα που αφορούν τον Έβρο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ

Αρκετά θέματα που αφορούν και το νομό Έβρου, περιλαμβάνει η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν οι ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που αφορούν τον Εβρίτη Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θανάση Τσώνη και την έχει υποβάλλει ο Κώστας Κατσιμίγας, αλλά και τον επίσης Εβρίτη Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Κώφστα Βενετίδη και την υπέβαλλε η “Περιφερειακή Σύνθεση” του Χριστόδουλου Τοψίδη. Αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις των δύο Αντιπεριφερειαρχών, αφού είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα, ότι η επερώτηση που αφορά τον κ.Βενετίδη γίνεται από την παράταξη του κ.Τοψίδη για δηλώσεις που όμως ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ στο Evros-news.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας. Απλά η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έπεσε “θύμα” δημοσιευμάτων αθηναϊκών ΜΜΕ που αναδημοσίευσαν παραποιημένο το ρεπορτάζ μας.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Σχετικά με τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού στο Μπουργκάζ Βουλγαρίας.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

2. Αποκατάσταση της άποψης της Περιφέρειας ΑΜΘ, όσον αφορά τον αντικαπνιστικό Νόμο και την εφαρμογή του.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

3. Αναγκαιότητα ανακαίνισης αμφιθεάτρου ΠΕ Καβάλας και γραφειοκρατικά προβλήματα λειτουργίας του

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

4. Συνέδριο- Θρησκευτικός Τουρισμός «Στα βήματα του αποστόλου Παύλου»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση σχετικά με τον Θάνατο ψαριών, την κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατόπιν της από 2-10-2019 επιστολής του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».

Εισηγητής: ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

2. Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Αθανάσιος Τσώνης.

3. Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό εκπροσώπων της Π.Α.Μ.Θ. για υπηρεσιακούς λόγους

Εισηγήτρια : Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα  Ζωή Κοσμίδου

4. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας των Δασικών Υπηρεσιών Ν.Έβρου έτους 2020.

Εισηγητής: ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Νομού Έβρου Ζαχαρίας Μπακλαγής Διευθυντής Δασών Ν. Έβρου. 

5. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης ΄Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Ροδόπης έτους 2020.

Εισηγητής: Η Αν.προϊστάμενη της Δ/νσης Δασών Νομού Ροδόπης Γκοτζαρίδου Μαρίνα

6. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης ΄Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Ξάνθης, έτους 2020.

Εισηγητής: ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Νομού Ξάνθης Παναγιώτης Μουχταρίδης Διευθυντής Δασών Ν. Ξάνθης.

7. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Δράμας, έτους 2020.

Εισηγητής: ο Α/Α προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Νομού Δράμας Ανδρέας Τσίγγης

8. Έγκριση του προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020 Ν.Καβάλας.

Εισηγητής: ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Νομού Καβάλας Ιωάννης Καπεταγιάννης Διευθυντής Δασών Ν. Καβάλας.

9. Έγκριση του προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020 για την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. Ν.Ροδόπης.

Εισηγήτρια: η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. Ροδόπης Σιμογιάννη Ελένη

10. Έγκριση του σχεδίου προκήρυξης για την απόδοση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Φερών (χειμερινή) του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. ‘Έβρου σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο 59 παρ.3 του Ν.4497/2017).

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς .

11. Έγκριση για εφαρμογή του αρ. 109 του ν. 3852/2010 για τις οφειλές της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΕΒΡΟΣ με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης 

12. Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (επί της οδού Διογένους)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3786)

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

13. Έγκριση των όρων του σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (επί της οδού Διογένους)»

         Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

14.   Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας ΑΜΘ στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 2 παρ.3 του Ν4519/2018(ΦΕΚ25Α/20.2.2018), χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Εισηγήτρια : Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα  Ζωή Κοσμίδου

15. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», ευθύνης  Λ/Τ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ Νικόλαος Ευφραιμίδης

16. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ.242/96 για την εκποίηση ακινήτων, κινητών πραγμάτων και μίσθωσης ακινήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. 

        Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς .

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ζεύγους κιβωτοειδών οχετών για την διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Θολερόν» στην κτηματική περιοχή Διδυμοτείχου» της Π.Ε. Έβρου, της Π.Α.Μ.Θ.  

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Γνωμοδότηση  για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων  επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) ΤΟΥ Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 14MW στη θέση «ΦΡΟΥΡΟΣ» του Δ.Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «Μονάδας επεξεργασίας και διαλογής αδρανών υλικών , μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος και μονάδα ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» που βρίσκεται εγκατεστημένη στην κτημ.περ.Φωλέας του Δ.Ιάσμου του Ν.Ροδόπης της Π.Ε. Ροδόπης.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 4,95 MVA» της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΚΕ» η οποία θα εγκατασταθεί στο Ο.Τ.12 της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 500kWe, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ Blue Energy IKΕ, στα αγροτεμάχια με αριθμούς 259-260 αγροκτήματος Νέας Αμισσού, του Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης. 

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την επέκταση ΧΥΤΑ Καβάλας και την λειτουργία κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής με κομποστοποίηση των υπολειμμάτων και προσωρινή ΜΕΣ στο χώρο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στη θέση Εσκί Καπού του Δ.Καβάλας  της Π. Ε. Καβάλας. 

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line δυναμικότητας 230 τόνων ανά έτος σε θαλάσσια έκταση 28 στρεμμάτων», στη θαλάσσια περιοχή Βάσοβας του όρμου Αγιάσματος του Δήμου Νέστου στο Ν. Καβάλας, από την κα. Νιώτη Μαρία

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 79.956,28τμ,στην περιοχή του Τ Κ. Οχυρού (θέση Αγ.Παρασκευή) του Δ. Κ.Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) περί Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων λατομείου αδρανών υλικών και τροποποίησης ως προς την προσθήκη δραστηριότητας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. της εταιρείας Ι.ΤΑΊΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε στη θέση «Φτερωτό» στην περιοχή της Τ.Κ. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου της Π.Ε. Δράμας

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 92.269,80 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 78.658 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 85.783,42 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε». για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 90.000τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Κυργίων (θέση Ερείπια) του Δ. Δοξάτου, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Ίδρυση και λειτουργία μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της εταιρίας ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.’’ στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πυλαίας, Δήμου Αλεξανδρούπολης ΠΕ Έβρου»

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης

31. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 97.831,69τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

32. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την λατομική εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικό ασβέστιο) σε έκταση 99.989,74 τ.μ. από τους κ.κ. Χρυσανίδη Χ. Χαράλαμπο & Ουζουνίδη Α. Γεώργιο, στη θέση «Ξεροβούνι» Γέροντα του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

           Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης

33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του «ΧΑΜΟΞΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 45.555,61 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Καλλίδρομον», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 1908162124).

           Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης

34. Επικύρωση του πρακτικού της 17ης συνεδρίασης, έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής : O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*