Δήμος Ορεστιάδας: Στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση και μη στελέχωση του ιατρείου Βύσσας

Δήμος Ορεστιάδας: Στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση και μη στελέχωση του ιατρείου Βύσσας

Σε λήψη απόφασης για την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας για το θέμα υποβάθμισης και μη στελέχωσης του ιατρείου της Κοινότητας Βύσσας, θα προχωρήσει την ερχόμενη Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας, στην συνεδρίαση του ώρα 20:00.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι σύμφωνα με την πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας για το θέμα υποβάθμισης και μη στελέχωσης του ιατρείου της Κοινότητας Βύσσας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

3. Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ευάγγελος Μαρασλής
4. Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
5. Συναίνεση παραχώρησης προς χρήση δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

6. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστήριου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για την προπόνησης ομάδων πετοσφαίρισης έως και 31.03.2020.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2019.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
10. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ δόση 2020).

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης