Πρώτος σε καταθέσεις ο νομός Έβρου στην Θράκη – Αυξήθηκαν 105 εκατ. ευρώ το 2019

Ο Έβρος παραμένει ο πρώτος σε καταθέσεις νομός της Θράκης, με συνολικό ποσό 1 δισεκατομμύριο 415 εκατομμύρια ευρώ με αύξηση 8,02% σε σχέση με το 2018 και ποσό 105 εκατ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το 2019.

Συγκεκριμένα, όπως μας ενημερώνει το Λογιστικό Γραφείο της Αλεξανδρούπολης ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, δημοσιεύθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία των καταθέσεων για το 2019, με ημερομηνία 31-12-2019.

Σύμφωνα με τον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ» το σύνολο των καταθέσεων σε επίπεδο χώρας ανέρχεται στο ποσό των 142.953,00 εκατομμυρίων Ευρώ.,των repos 170,00 εκ  €,ήτοι συνολικά 143.123,00 εκατομμύρια €.

Η ανάλυση των καταθέσεων σε επίπεδο Θράκης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτουν σε ετήσια βάση 12ος 2019 – 12ος 2018 τα ακόλουθα:

Στο σύνολο της Θράκης η ετήσια αύξηση των καταθέσεων ανέρχεται σε ποσοστό 6,61% ( 183,00 εκατομμύρια Ευρώ ), ήτοι:

-Π.Ε. ΈΒΡΟΥ:    +8,02 % (ήτοι 105,00 εκατομμύρια Ευρώ)

-Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ    +6,63 % (ήτοι 48,00 εκατομμύρια Ευρώ)

-Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ   +4,10 % (ήτοι 30,00 εκατομμύρια Ευρώ)

    Μ Ε Ρ Ι Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ

 Το μερίδιο των καταθέσεων ανά Νομό στο σύνολο της Θράκης είναι:

-Π.Ε. ΈΒΡΟΥ: 47,98 %

-Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ: 26,18 %

-Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ: 25,84 %

____________________

Σύνολο 100,00 %

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος με 31/12/2019, στο Νομό Έβρου τηρούνται 405.530 καταθετικοί λογαριασμοί (με μέσο υπόλοιπο 3.490,00 € ανα λογαριασμό ),στο Νομό Ξάνθης 282.327 ( με μέσο υπόλοιπο 2.735,00 € ανα λογαριασμό ) και στο Νομό Ροδόπης 262.991 ( με μέσο υπόλοιπο 2.900, € ανα λογαριασμ’ο ) δηλ σε επίπεδο Θράκης 950.848 καταθετικοί λογαριασμοί (με μέσο υπόλοιπο ανα λογαριασμό 3.100,00 €)

Αλεξανδρούπολη, 06/03/2020

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ,ΤΗΛ. 25510-23349,6938713565

e-mail katsantouras@gmail.com,http katsantouras.gr