Πρόσκληση απ’ την  “Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε”, υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης μέσω LEADER επενδύσεων αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών

Πρόσκληση απ’ την “Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε”, υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης μέσω LEADER επενδύσεων αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος LEADER επενδύσεων αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών, απηύθυνε η  “Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε”.

Στην ανακοίνωση της αναφέρει συγκεκριμένα ότι:

H Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.ως Ενδιάμεσος Φορέας υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καλεί τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εταιρείες τους και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και Συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα, να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν τα τμήματα της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Κεντρικού και Νοτίου Έβρου, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 433.000,00€ αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]), με ποσοστό ενίσχυσης έως 100% και πιο συγκεκριμένα:

  1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.
  2. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
  3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
  4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ στον Προβατώνα Σουφλίου, από την ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ (www.dimossin.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 30/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και η ημερομηνία λήξης η31/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Για την Δημοσυνεταιριστική Έβρος ΑΑΕ ΟΤΑ

Καλακίκος Παναγιώτης

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*