Σαμοθράκη: Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) ύψους 504.907€ απ’ το υπουργείο Μεταφορών

Σαμοθράκη: Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) ύψους 504.907€ απ’ το υπουργείο Μεταφορών

Στην διακήρυξη για την σύναψη σύμβασης του έργου: “Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (master plan), για τη διαχείριση των υδάτων και την ιεράρχηση αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας στη Σαμοθράκη”, προχώρησε την Παρασκευή 8 Μαίου το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η σύμβαση είναι ύψους 504.907,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
για τους ενδιαφερόμενους είναι 29/06/2020. Πρόκειται για το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) νήσου Σαμοθράκης, που έχει στόχο να εντοπίσει τις περιοχές με διαπιστωμένα πλημμυρικά φαινόμενα και τις περιοχές στις οποίες είναι πιθανή η εμφάνιση πλημμυρών, καθώς και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας, σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής (υπολεκάνη νήσου Σαμοθράκης της Λεκάνης Απορροής Ποταμού(ΛΑΠ) Θάσου-Σαμοθράκης), για τον μετριασμό των συνεπειών
τους.

Η σύμβαση για την εκπόνηση του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου (master plan) δεν έχει καμιά σχέση με τα έργα που είχαν κριθεί αναγκαία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες το Σεπτέμβριο του 2017, αλλά η προηγούμενη δημοτική αρχή του Θανάση Βίτσα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση από τα αρμόδια υπουργεία για να προχωρήσουν σε διάφορα μέρη του νησιού.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

MASTER PLAN ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ