Οι Εθνοφύλακες του νοτίου Έβρου παίρνουν τα… όπλα

Οι Εθνοφύλακες του νοτίου Έβρου παίρνουν τα… όπλα

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει ότι την Κυριακή 17, 24 και 31 Μαΐου 2020 και από 09:00Ω μέχρι 12:00Ω, πρόκειται να λάβουν χώρα βολές φορητού οπλισμού Εθνοφυλακής στα Πεδία Βολής ΑΛΙΚΗΣ (Αλεξανδρούπολη), ΚΑΒΗΣΟΥ (Φέρες) και ΛΕΥΚΙΜΗΣ (Τυχερού) .

Οι διαδοχικές βολές Τυφεκίου πρόκειται να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα προαναφερόμενα πεδία βολής και όλες τις Κυριακές του Μαΐου στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων.
Σκοπός της Στρατιωτικής υπηρεσίας είναι να διευκολυνθούν οι Εθνοφύλακες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, έτσι ώστε απρόσκοπτα το σύνολο της δύναμης Εθνοφυλακής αναλόγως και των λοιπών υποχρεώσεων του, να έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές μας δράσεις.
Η Μεραρχία προτρέπει όλους τους Εθνοφύλακες να συμμετέχουν αναλόγως του Τάγματος Εθνοφυλακής που ανήκουν σε όσες το δυνατό περισσότερες εκπαιδεύσεις βολών, οι οποίες αποτελούν και το τακτικό επιστέγασμα της Στρατιωτικής εκπαίδευσης.