Πρόσληψη προσωπικού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Πρόσληψη προσωπικού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) µηνών προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.

Οι προσλήψεις αυτές θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών του υποέργου 3 «Δαπάνες για την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών και τη λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας µνηµείων» που υλοποιείται µε αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου στο πλαίσιο του έργου του έργου «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ Μάκρης του Δήµου Αλεξανδρούπολης» (MIS 5001777) του ΕΠ
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύµβασης έως και το τέλος του υποέργου υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικών αναγκών και αναγκαίων πιστώσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/75/2020) και για όσο διάστηµα εφαρµόζονται τα µέτρα αντιµετώπισης του κορωνοϊού -COV II, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση efaevr@cultrure.gr) και κατ᾽εξαίρεσιν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Μάκρης 44, 681 31 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντας την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, εντός αποκλειστική προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, από την 22α έως και την 28η Μαΐου 2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*