Ένωση Στρατιωτικών Έβρου: Αδικίες στην καταβολή των 8ΗΕΕ στα στελέχη μας

Ένωση Στρατιωτικών Έβρου: Αδικίες στην καταβολή των 8ΗΕΕ στα στελέχη μας

Έντονος προβληματισμός και παράπονα του στρατιωτικού προσωπικού  που υπηρετεί σε Σχηματισμούς-Μονάδες-Υπομονάδες του Έβρου υπάρχουν για την μη καταβολή της αποζημίωσης που αντιστοιχεί σε οκτώ (8) Ημέρες Εκτός Έδρας (ΗΕΕ)  και η οποία εγκρίθηκε για την εκτέλεση επιχειρήσεων που αφορούν την αντιμετώπιση μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) απέστειλε το συγκεκριμένο αίτημα προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητώντας διευθέτηση και λύση του προβλήματος. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται:

ΘΕΜΑ : Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Συμμετοχής στην Αντιμετώπιση Μεταναστευτικών – Προσφυγικών Ροών

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13/25.5.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

1. Σας αποστέλλουμε συνημμένως το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.), με το οποίο μεταφέρονται παράπονα στελεχών στα οποία δεν καταβλήθηκε η αποζημίωση θέματος αλλά και η μη εισέτι αποζημίωση μερίδας προσωπικού από κινήσεις – υπηρεσίες του Ν. Έβρου για την εκτέλεση επιχειρήσεων.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την παρέμβασή σας, προς διευθέτηση του προκύψαντος προβλήματος.

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά (Προβλήματα στρατιωτικού προσωπικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

α. ΠαΔ 5-5/2004/ΓΕΣ/1Ο ΕΓ « κινήσεις στρατιωτικού προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό»

β. ΠΔ 200/1993 (Α΄75) « περί οδοιπορικών εξόδων του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ»

Σας γνωρίζουμε ότι , το σωματείο μας έχει γίνει αποδέκτης έντονων προβληματισμών και παραπόνων στρατιωτικού προσωπικού  που υπηρετεί σε Σχηματισμούς-Μονάδες-Υπομονάδες του Έβρου  τα οποία αφορούν την μη καταβολή της αποζημίωσης που αντιστοιχεί σε οκτώ (8) Ημέρες Εκτός Έδρας (ΗΕΕ)  και η οποία εγκρίθηκε με σχετική Δγη του ΑΓΕΣ  αλλά και την έως και σήμερα μη καταβολή της αποζημίωσης μερίδας προσωπικού  από κινήσεις-υπηρεσίες εντός του Ν. Έβρου για την εκτέλεση επχσεων που αφορούν την αντιμετώπιση μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών.

Όπως μας εγνώσθη, σε μεγάλο αριθμό προσωπικού το οποίο συμμετείχε και συμμετέχει έως και σήμερα , στην εκτέλεση των επιχειρήσεων  αποτροπής μαζικών παράνομων εισόδων , είτε ενεργά , είτε στη σχεδίαση αλλά είτε ακόμα και υποστηρικτικά   δεν έχει ακόμα καταβληθεί η ως άνω αποζημίωση των οκτώ Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ ) αλλά και η αποζημίωση που προβλέπεται για υπηρεσίες – κινήσεις  προσωπικού στο εσωτερικό της χώρας και γενικότερα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού των ΕΔ όπως αυτό εφαρμόζεται με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία του ΑΓΕΣ και της ιεραρχίας σε θέματα προσωπικού , παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση του ως άνω θέματος  για την εξάλειψη οποιουδήποτε αισθήματος αδικίας μεταξύ του προσωπικού.

Επιπροσθέτως σας ζητούμε να λάβετε υπ όψιν ότι ,  η επιτυχία των ΕΔ στις επιχειρήσεις αποτροπής μαζικής εισόδου προσφύγων – μεταναστών εντός της χώρας μας , οι οποίες συνεχίζονται ως και σήμερα , είναι αποτέλεσμα προσπάθειας του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στην περιοχή του Ν. Έβρου , καθώς αυτές εφαρμόζονται απέναντι σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκτέλεσης υβριδικών επιχειρήσεων από ενάντιες δυνάμεις.

Κατόπιν τούτου προτείνεται όπως συμπεριληφθεί στην ως άνω αποζημίωση των οκτώ  (8) Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) και το υπόλοιπο προσωπικό των ΕΔ  που  υπηρετεί σε Σχηματισμούς – Μονάδες – Υπομονάδες του Ν. Έβρου και συμμετείχε κατ ελάχιστον ή εκτελώντας οιαδήποτε υπηρεσία κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων του μεταναστευτικού – προσφυγικού  από 28 Φεβ 20  ως και σήμερα , καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αποτροπής μαζικής παράνομης εισόδου στην χώρα , ατόμων από άλλες χώρες.

 

Αφήστε το σχόλιό σας