Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης: “Να γίνει νέο Δικαστικό Μέγαρο”

Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης: “Να γίνει νέο Δικαστικό Μέγαρο”

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα επιστολή μετηνοποία ζήτησε την υλοποίηση της  υπόσχεσης του Υπουργού για την ανέγερση ενός νέου,σύγχρονουκαι  λειτουργικού ΔικαστικούΜεγάρου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. 

Οι υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης είναι διάσπαρτες και στεγάζονται σε άλλα κτίρια από αυτά του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου στο οποίο στεγάζεται το  Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.

Τονίζεται ότι από τις ως άνω υπηρεσίες με ελλιπέστατες κτιριακές δομές εξυπηρετούνται όχι μόνον οι  πολίτες του ευρύτερου Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και αυτοί του Δήμου Σαμοθράκης και του Δήμου Σουφλίου, μετά και την κατάργηση ήδη από το έτος 2012 των Ειρηνοδικείων Σαμοθράκης και Σουφλίου.

Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης ότι για όλες τις παραπάνω δικαστικές υπηρεσίες υφίσταται  ουσιαστικά μόνον ένα ακροατήριο εμβαδού περίπου 80 τ.μ. στο Δικαστικό Μέγαρο και μια αίθουσα  εμβαδού περίπου 40 τ.μ. στο κτίριο του Ειρηνοδικείου, η οποία χρησιμοποιείται ως ακροατήριο. Έως την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού εκδικάζονταν υποθέσεις σε γραφεία του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου με δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες να ασφυκτιούν σε απόλυτα ακατάλληλες συνθήκες.

Την εν λόγω απαράδεκτη και ασφυκτική κατάσταση ανέδειξε δυστυχώς μεταξύ άλλων και η πανδημία  του κορωνοϊού, η οποία κατέστησε το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο και τις λοιπές κτιριακές δομές  ουσιαστικά σε υγειονομικές βόμβες, αφού δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ακόμα και τα απλούστερα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μάλιστα δημιουργεί οξύ προβληματισμό σήμερα η επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, αφού είναι  εντελώς ασύμβατη η στοιχειώδης λειτουργία αυτών με την τήρηση κανόνων ασφαλείας και απόστασης.

Κατόπιν τούτων η ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού Δικαστικού Μεγάρου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Καλούμε όλες τις αρχές, τις πολιτικές δυνάμεις, τους φορείς και τα μέσα ενημέρωσης της πόλης να  συνδράμουν στον αγώνα για την διεκδίκηση ενός Δικαστικού Μεγάρου  αντάξιο της Αλεξανδρούπολης.