Εγνατία Οδός: Ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, από ΒΙ.ΠΕ προς Αρδάνιο

Εγνατία Οδός: Ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, από ΒΙ.ΠΕ προς Αρδάνιο

Ξεκινούν στην Εγνατία Οδό οι εργασίες αποκατάστασης του ευρισκόμενου σε τραγική κατάσταση σε ορισμένα σημεία οδοστρώματος, στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας της στον Έβρο, από την Βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης προς το Αρδάνιο.

Γι’ αυτό και με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Λάμπρου Τσιάρα, θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε τμήμα  του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης,( χ.θ. 638+000 έως  χ.θ.634+000), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα από Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξ/πολης (χ.θ. 627+00) έως τον Α/Κ Αρδανίου (χ.θ. 650+000)».

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση που δημοσιεύθηκε, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης αποφασίζει:

Άρθρο   1ο

  1. Την έκδοση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμασης και τον αποκλεισμό της μιας λωρίδας κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας Κήπων, από την χ.θ. 634+000 έως την χ.θ. 638+000 με κατεύθυνση από Αλεξ/πολη προς Κήπους, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος
  2. Ειδικότερα:
  • Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών στην πρώτη φάση θα αποκλειστεί η αριστερή (γρήγορη λωρίδα κυκλοφορίας)και η κίνηση θα διεξάγεται από δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και την Λ.Ε.Α. Στην δεύτερη φάση θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λ.Ε.Α και η κίνηση θα διεξάγεται από αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας, σύμφωνα και με την συνημμένη στο ανωτέρω (4) σχετικό μελέτη σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών.

  • Μετά το πέρας των εργασιών η εργοταξιακή σήμανση θα απομακρύνεται και η οδός θα      αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.
  1. Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο/613(Φ.Ε.Κ. 905Β΄/20-05-2011)Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. που μας υποβλήθηκε.
  2. Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.
  3. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Άρθρο   2ο

α.   Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν από την 03-08-2020 έως και την 20-08-2020 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

β.   Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

γ.   Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

 

Αφήστε το σχόλιό σας