Ανακοινώθηκαν οι Συνοριοφύλακες που προσλαμβάνονται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αττικής, Πελοποννήσου

Ανακοινώθηκαν οι Συνοριοφύλακες που προσλαμβάνονται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αττικής, Πελοποννήσου

Ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και δημοσιεύθηκαν οι πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων, αλλά και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου.

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής και Πελοποννήσου.

Κατόπιν της δημοσίευσης των ανωτέρω πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ.  6000/2/6472-νστ΄ από 03-08-2020 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΩΦΣΟ46ΜΤΛΒ-ΚΩΣ. Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η Περιφερειακή Ενότητα που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης γενικής σειράς ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης ειδικής κατηγορίας ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας γενικής σειράς ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας ειδικής κατηγορίας ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα ικανών Κορινθίας ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα ικανών Νότιου Τομέα Αθηνών ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ανατολικής Αττικής ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Δράμας γενικής σειράς εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Δράμας ειδικής κατηγορίας εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Ξάνθης γενικής σειράς εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Ξάνθης ειδικής κατηγορίας εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Ανατολικής Αττικής εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Κορινθίας εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Νότιου Τομέα Αθηνών εδώ

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*