Δερμεντζόπουλος σε Βορίδη: Να μειωθεί το ελάχιστο πλαφόν στις βαμβακοκαλλιέργειες λόγω ανομβρίας στον Έβρο

Δερμεντζόπουλος σε Βορίδη: Να μειωθεί το ελάχιστο πλαφόν στις βαμβακοκαλλιέργειες λόγω ανομβρίας στον Έβρο

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε στις 02.10.2020 ο Βουλευτής Έβρου κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος με την οποία και ζητά,  να μειωθεί το ελάχιστο πλαφόν συγκέντρωσης για τις  βαμβακοκαλλιέργειες που επλήγησαν λόγω της ανομβρίας στην Π.Ε. Έβρου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
• τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαυρουδή Βορίδη
Θέμα: «Μείωση στην Π.Ε. Έβρου της ελάχιστα προβλεπόμενης στρεμματικής απόδοση (πλαφόν) για τις βαμβακοκαλλιέργειες.»

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του θέρους σε συνδυασμό με την εκτεταμένη ανομβρία που μαστίζει την Π.Ε. Έβρου θα οδηγήσει, σύμφωνα με τους βαμβακοκαλλιεργητές της περιοχής, σε μεγάλη μείωση της παραγωγής βαμβακιού κυρίως στα μερικώς ή μη αρδευόμενα αγροτεμάχια. Συνεπώς η ποσότητα που θα συγκομιστεί δε θα ανταποκρίνεται στο πλαφόν των 150 κιλών ανά στρέμμα και έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος να απωλέσουν οι βαμβακοκαλλιεργητές την είσπραξη της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης.


Η αποτροπή της παραπάνω αρνητικής εξέλιξης θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη μείωση του ελάχιστου πλαφόν συγκέντρωσης του βαμβακιού για το έτος 2020 στα 90 κιλά ανά στρέμμα. Μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία είναι συμβατή με τις διατάξεις της τροποποίησης του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 Υπουργικής απόφασης και με την υπ’ αριθμό 4755/108273 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3257/ 11/10/2020 περί “καθορισμού λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής
ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου”.
Κατόπιν τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί έτσι ώστε να μειωθεί το ελάχιστο πλαφόν συγκέντρωσης για τις βαμβακοκαλλιέργειες που επλήγησαν λόγω της ανομβρίας στην Π.Ε. Έβρου;
Ο ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Δερμεντζόπουλος