Ένταξη έργων κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Ορεστιάδας προϋπολογισμού 501.136,08 ευρώ

Μετά τον δήμο Σουφλίου που εξασφάλισε χρηματοδότηση 530.000 ευρώ για κατασκευή νέων και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και ο δήμος Ορεστιάδας θα χρηματοδοτηθεί με 501.136 ευρώ για τον ίδιο λόγο. 

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης, πραγματοποιήθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» της πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 501.136,08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ορεστιάδας.

Η πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών χώρων του δημοτικού αθλητικού κέντρου Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 268.115,28 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ορεστιάδας (Ν. Έβρου).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας» συνολικού προϋπολογισμού 233.020,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ορεστιάδας (Ν. Έβρου).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η προσπάθεια  εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας.