Σουφλί: Κατ’ εξαίρεση, νέα χρηματοδότηση του δήμου με 200.000 ευρώ, για προμήθεια μηχανημάτων έργων

Άλλες 200.000 ευρώ και μάλιστα κατ’ εξαίρεση, για προμήθεια μηχανημάτων έργου, εξασφάλισε ο δήμος Σουφλίου από το υπουργείο Εσωτερικών, μετά τις 530.000 για κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του δημάρχου Παναγιώτη Καλακίκου:

Στην κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για Δήμους κάτω των 50.000 κατοίκων, στο πλαίσιο του “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, με τίτλο “ Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού” εντάχθηκε μεταξύ άλλων Δήμων και ο Δήμος Σουφλίου. Η επιχορήγηση αφορά ποσό ύψους 200.000€.

Οι συνεχόμενες προσπάθειες, η παράθεση των στοιχείων από το Δήμο Σουφλίου, για την εκτίμηση και την καταγραφή του απαρχαιωμένου και σε πολλές περιπτώσεις κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και οι πολλές καθημερινές ανάγκες και απαιτήσεις σε μια νευραλγική περιοχή με πολλούς ορεινούς οικισμούς και με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, φαίνεται πως εκτιμήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα ο Δήμος Σουφλίου να συμπεριληφθεί στην επιχορήγηση.

Για τη Δημοτική Αρχή Σουφλίου, η αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η διεκδίκηση και συμμετοχή σε παρόμοιες αντίστοιχες περιπτώσεις θα συνεχιστεί.