Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ξεκινάει σήμερα η απόσταξη για τσίπουρο – Πως θα πάρετε βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητή/παραγωγού

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ξεκινάει σήμερα η απόσταξη για τσίπουρο – Πως θα πάρετε βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητή/παραγωγού

Για την χορήγηση βεβαιώσεων-πιστοποιητικών αμπελοκαλλιεργητή/παραγωγού για την έκδοση άδειας απόσταξης στεμφύλων έτους 2020 και την παραγωγή τσίπουρου, ενημερώνει με ανακοίνωση του ο δήμος Αλεξανδρούπολης. 

Όπως αναφέρει:

Εν όψει της νέας αποστακτικής περιόδου (2020) μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), που για τη φετινή περίοδο ορίστηκε από 16-10-2020 έως 16-12-2020, καλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές της επικράτειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι έχουν μέχρι 1 στρέμμα αμπέλι και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση παραγωγού, ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλά τους, να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα στο Αυτοτελές Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης:

  1. Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού, όπως

α. Άδεια αμπελουργικού μητρώου ή

β. αίτηση ΟΣΔΕ στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι ή

γ. οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την κατοχή αμπελιού (Ε9).

δ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδεικτικά , οι ιδιοκτήτες εισέρχονται με δύο (2) μάρτυρες προσκομίζοντας τις αστυνομικές τους ταυτότητες για την ταυτοποίηση ύπαρξης του αμπελιού.

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση χωρίς φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου θα γίνεται μόνο με εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου, Λ. Δημοκρατίας 306, τηρουμένων των αποστάσεων και με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας. Οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων Τραϊανουπόλεως και Φερών θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία του Δήμου, για την υποβολή των αιτήσεων και την παραλαβή των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Οι ώρες προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι 8.30 π.μ. -13.30.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα του Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Προϊσταμένη του Τμήματος κα Ελένη Σεϊτανίδου, τηλ. 2551350233.