Αλεξανδρούπολη: Απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή Λαμπάκη, Κουκουράβα, Ουζουνίδη, για την οδό Κύπρου η Αποκεντρωμένη

Αλεξανδρούπολη: Απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή Λαμπάκη, Κουκουράβα, Ουζουνίδη, για την οδό Κύπρου η Αποκεντρωμένη

Απέρριψε ως απαράδεκτη ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννης Σάββας, την προσφυγή που κατέθεσαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 οι Βαγγέλης Λαμπάκης, Γιώργος Κουκουράβας, Γιώργος Ουζουνίδης, κατά της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18 Σεπτεμβρίου που προέβλεπε να επιτρέπεται ξανά η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Κύπρου.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τα δυο… πρωτοπαλίκαρα του, με τον Κουκουράβα να έχει άλλωστε πρωταγωνιστεί στην πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου η οποία προκάλεσε πολλές και έντονες αντιδράσεις, κατέθεσαν σχεδόν αμέσως προσφυγή, πιστεύοντας ότι θα καταφέρουν να… μπλοκάρουν την υλοποίηση μιαςε εκ των βασικών προεκλογικών δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής του Γιάννη Ζαμπούκη. Να δοθεί δηλαδή ξανά στην κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα και γενικότερα τα οχήματα, με ειδικό καθεστώς κίνησης και προσπέλασης. Κάτι που ήδη εφαρμόζεται άλλωστε και ήρθε η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης να απορρίψει ως απαράδεκτη την προσφυγή τους.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22 Οκτωβρίου:

Απορρίπτουµε την από 24-9-2020 προσφυγή των Λαµπάκη Ευάγγελου, Κουκουράβα Γεωργίου και Ουζουνίδη Γεωργίου ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Αλεξ/πολης κατά της αριθ.67/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως απαραδέκτως ασκηθείσα, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Ποιο είναι αυτό το σκεπτικό;

  • Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 82 του Ν.3463/06 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ) «2.Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαµβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήµου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (Α’ 57)».
  • Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηµατοδότησης, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον  καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Περιφερειακού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, µε βάση µελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασµό των αρµοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

  • Επειδή, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, εκτελεστή διοικητική πράξη αποτελεί η εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (νυν Συντονιστή) στην οποία ενσωµατώνεται η εγκρινόµενη απόφαση του συλλογικού οργάνου του Ο.Τ.Α.
  • Επειδή, σύµφωνα µε την αριθ. εγκύκλιο 7666/11/7-2-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών για να είναι παραδεκτή η προσφυγή , πρέπει η προσβαλλόµενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα , δηλαδή η ρύθµιση που θεσπίζεται µε αυτήν να είναι υποχρεωτική και να αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.
    Εν προκειµένω η αριθ. 64/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αλεξ/πολης δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά γνωµοδοτική και άρα απαράδεκτα προσβάλλεται µε την παρούσα προσφυγή.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ-ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ

Η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Αλεξανδρούπολης, την οποία είχαν καταψηφίσει οι Γιώργος Ουτζουνίδης, Γιώργος Κουκουράβας και Κώστας Δουνάκης από την παράταξη του Βαγγέλη Μυτιληνού (ευτυχώς αυτός δεν έκανε και το λάθος να καταθέσει μαζί τους την προσφυγή), ανέφερε ότι επανέρχεται η πεζοδρομημένη οδός Κύπρου σε ειδικό καθεστώς κίνησης οχημάτων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Υ.Γ: Μιλάμε ότι η “σφαλιάρα” της Αποκεντρωμένης για την οδό Κύπρου σε Λαμπάκη, Κουκουράβα, Ουζουνίδη, ακούστηκε ως την… Αθήνα, στα γραφεία της Lifo και της “Εφημερίδας των Συντακτών”. Άντε τώρα το γνωστό… διευθυντήριο που κατευθύνει συγκεκριμένα δημοσιεύματα, να στείλει… επιστολές διαμαρτυρίας για την… άκαρδη Αποκεντρωμένη που δέχεται την κατάργηση πεζοδρόμων απ’ τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη. Για να μην ξεχνάμε κάτι… ΣΤΗΜΕΝΑ δημοσιεύματα για το συγκεκριμένο θέμα πριν από μήνες.