Διδυμότειχο: Ποσό 250.000 ευρώ απ’ τον δήμο, για την αντικατάσταση χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο

Διδυμότειχο: Ποσό 250.000 ευρώ απ’ τον δήμο, για την αντικατάσταση χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο

Σε αντικατάσταση του χλοοτάπητα και του Συστήµατος Άρδευσης-Αποχέτευσης του αγωνιστικού χώρου του ∆ηµοτικού Σταδίου της πόλης, με συνολικό κόστος 250.000 ευρώ, προχωράει ο δήμος Διδυμοτείχου.

Σε συνεδρίαση της στις 27 Οκτωβρίου 2020, η Οικονομική Επιτροπή παρουσία 4 απ’ τα 7 μέλη της, αποφάσισε να προχωρήσει στην:

Έγκριση τευχών δηµοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο µε τίτλο: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και Συστήµατος Άρδευσης-Αποχέτευσης Αγωνιστικού Χώρου ∆ηµοτικού Σταδίου ∆ιδυµοτείχου».

Έτσι, με ομόφωνη απόφαση των 4 παρόντων μελών της και όπως αναφέρεται στο έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και Συστήµατος Άρδευσης-Αποχέτευσης Αγωνιστικού Χώρου ∆ηµοτικού Σταδίου ∆ιδυµοτείχου» µε προϋπολογισµό 250.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ (Αρ. µελ. 29/2020), το οποίο χρηµατοδοτείται από το από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης (Κωδικός ΣΑΕ: ΕΠ031 ΤΡΟΠ.0). Σχετική πίστωση (σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 60458/6-6-2019 απόφαση ένταξης) έχει εγγραφεί στον ΚΑ 70.7326.03 του προϋπολογισµού έτους 2020 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.


2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού (µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων / Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), για την ανάθεση κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και Συστήµατος Άρδευσης-Αποχέτευσης Αγωνιστικού Χώρου ∆ηµοτικού Σταδίου ∆ιδυµοτείχου», σύµφωνα µε τη διακήρυξη που συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΟΤΑΠΗΤΑ-250.00 ΕΥΡΩ

Να θυμίσουμε ότι ο χλοοτάπητας του δημοτικού σταδίου Διδυμοτείχου είχε αντικατασταθεί και πάλι πριν από 3 χρόνια και συγκεκριμένα το 2017, όταν και τότε η ιστορική ομάδα της πόλης Α.Ε.Διδυτμοτείχου είχε εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής. Όμως πολύ γρήγορα η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου έγινε πάλι πολύ κακή και έτσι αποφασίστηκε να διατεθεί ποσό 250.000 ευρώ για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα, αλλά και του συστήματος άρδευσης-αποχέτευσης”.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*