Ορεστιάδα: Ακύρωσε την επιλογή αναδόχου απ’ την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ορεστιάδα: Ακύρωσε την επιλογή αναδόχου απ’ την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ορεστιάδας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Κάλεσε μάλιστα τον δήμο και κατά συνέπεια την Οικονομική Επιτροπή σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης της σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφασης της και συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης της και σε ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”.

Συγκεκριμένα τους κάλεσε:

1. Να ακυρώσει την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των
αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”, κατά το μέρος που αναδεικνύει προσωρινό
ανάδοχο την εταιρία «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και
2. Να αναδείξει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρία «RENEL Ι.Κ.Ε.», στον ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών
θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”, στο ποσό των 97.960,00€, διότι η προσφορά της
κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.»

Έτσι, σε νέα συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή, που με Πρόεδρο τον δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη είχε προχωρήσει στην ανάδειξη της αθηναϊκής εταιρείας «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», διότι η προσφορά της κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, συμμορφώθηκε στην απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, στην οποία είχε προσφύγει η εταιρεία από την Θεσσαλονίκη «RENEL Ι.Κ.Ε.», η οποία και δικαιώθηκε.

Έτσι η Οικονομική Επιτροπή με δυο αποφάσεις της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης του 7ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, που αφορά την εξέταση της από 09.07.2020 προδικαστικής προσφυγής
του Οικονομικού Φορέα «RENEL Ι.Κ.Ε.» που επιδιώκει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 140/2020
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά μέρος αυτής και την συμμόρφωση με την απόφαση της
ΑΕΠΠ.
2. Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την
λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας” κατά το μέρος με το οποίο που
αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρία «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ».
3. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», σύμφωνα με το
σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.).


4. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρίας «RENEL Ι.Κ.Ε.», στον ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών
θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”, στο ποσό των 97.960,00€, διότι η προσφορά της
κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*