Το 5ο Medical Students’ Conference θα διεξαχθεί και το 2021 στην Αλεξανδρούπολη

Το 5ο Medical Students’ Conference θα διεξαχθεί και το 2021 στην Αλεξανδρούπολη

Το 5th MSC συνιστά πρωτοβουλία της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και αποσκοπεί στην επίτευξη της επικοινωνίας και συνεργασίας των φοιτητών Ιατρικής γύρω από θέματα ιατρικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Αυτή τη χρονιά, το 5th MSC θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, 9 με 11 Απριλίου, αν επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού οργανισμού υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως.  Όπως κάθε χρόνο στόχος της οργανωτικής επιτροπής είναι το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Τι σημαίνει M.S.C – Medical Students’ Conference
Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Το Medical Students’ Conference είναι μια πρωτοβουλία από φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης, που απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές Ιατρικής της χώρας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα διαδραστικό συνέδριο με τελικό σκοπό την παρουσίαση μιας άρτιας
επιστημονικά εργασίας με πρωτότυπο περιεχόμενο . Το 1st M.S.C. πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2017 και από τότε πραγματοποιείται κάθε χρόνο, διαρκώς εξελισσόμενο και μεγαλώνοντας σε απήχηση.

Ποια είναι η σχέση του M.S.C με άλλους οργανισμούς, ενώσεις, συνέδρια κτλ;

Το M.S.C δεν έχει καμία σχέση με λοιπούς οργανισμούς, ομάδες, συλλόγους ή παρατάξεις. Αποτελεί μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία οργανωμένη από φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης και απευθυνόμενη σε όλους τους φοιτητές Ιατρικής Ελλάδος, καθώς και του εξωτερικού.
Για αυτό χρειάζεται την υποστήριξη του πανεπιστημίου και των φορέων του δήμου ώστε να συνεχίσει να πραγματοποιείται και να φέρει νέα πνοή στην πόλη μας.

Ποιος είναι ο σκοπός του συνεδρίου;

Πρόκειται για ένα συνέδριο τύπου workshop που μέσω του συνδυασμού της ομαδικής συνεργασίας και της προσωπικής εργασίας αποσκοπεί στην απόκτηση ακαδημαϊκής γνώσης, αλλά και στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της ατομικής πρωτοβουλίας. Επιπλέον, το συνέδριο προωθεί τη συνεργασία, γνωριμία και κοινωνικοποίηση φοιτητών όχι μόνο διαφορετικών ετών, αλλά και διαφορετικών τμημάτων ιατρικής στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι ομάδες από τις οποίες απαρτίζεται το συνέδριο και ποιος ο ρόλος της καθεμιάς από αυτές;

Το MSC απαρτίζεται από τρεις (3) κύριες ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες ονομάζονται Meds (Medical Students) και ανάλογα με τον ρόλο τους στο συνέδριο προσδιορίζονται και με ένα ακόμα γράμμα. Οι ρόλοι και οι ονομασίες επεξηγούνται παρακάτω:
● A-Med
● T-Med
● P-Med
● Ο-Med
● R-Med

Οι A-Meds (Academical Researching Medical Students) είναι ο κύριος όγκος συμμετεχόντων του συνεδρίου. Είναι φοιτητές από διαφορετικά έτη των διαφόρων ιατρικών σχολών που χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν, αρχικά ατομικά και ύστερα ομαδικά, την διεκπεραίωση μιας εργασίας πάνω σε ένα ιατρικό ζήτημα και την τελική παρουσίασή της την τελευταία μέρα του συνεδρίου. Οι A-Meds καλούνται να μελετήσουν υλικό που θα τους δοθεί, να αναζητήσουν από πηγές δικό τους υλικό και να συνεργαστούν με τελικό σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής εργασίας. Τα μέλη κάθε ομάδας δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μέχρι και την έναρξη του συνεδρίου τον Μάρτιο.

Οι T-Meds (Team Coordinating Medical Students) είναι φοιτητές προερχόμενοι από τέταρτο έτος και πάνω, των οποίων το έργο έγκειται στο συντονισμό της κάθε ομάδας A-Meds. Συγκεκριμένα, αποτελούν άτομα που καλούνται να επιλέξουν ένα οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Ιατρική Επιστήμη και να παρέχουν στα μέλη της κάθε ομάδας υλικό για την ατομική εργασία. Σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της εργασίας μέχρι και την τελική της παρουσίαση, λειτουργούν ως πηγή πληροφοριών, εκτελώντας ταυτόχρονα καταμερισμό των εργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας.
Καθοδηγούν τα μέλη της ομάδας τους και αποτελούν τους συντονιστές ως και την τελική παρουσίαση.

Οι O-Meds (Organizing Medical Students) με τους P-Meds (Promotional Medical Students) και τους R-Meds (Runners Medical Students) αποτελούν την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, την Επιτροπή Προώθησης του Συνεδρίου και την Επιτροπή Διοργάνωσης του Συνεδρίου αντιστοίχως. Σκοπός των ομάδων αυτών με επικεφαλής την ομάδα των O-Meds είναι η άρτια οργάνωση, διεξαγωγή και προώθηση τόσο του συνεδρίου όσο και των εργασιών και των τελικών παρουσιάσεων που θα λάβουν χώρα.

Πως θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο και ποιες δράσεις θα λάβουν χώρα κατά την διεξαγωγή του;

Αναλυτικότερα η προετοιμασία των εργασιών χωρίζεται χρονικά σε 2 στάδια.
Στην πρώτη φάση, το χειμώνα του 2020-2021, οι A-Meds θα αναζητήσουν και θα μελετήσουν βιβλιογραφία με τη βοήθεια του Τ-Med τους. Στη δεύτερη φάση, που θα λάβει χώρα στις 9 με 11 Απριλίου 2021, θα πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος όγκος εργασίας. Την 1η ημέρα, λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες και παιχνίδια, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ομαδικού κλίματος και συνεργασίας. Τη 2η ημέρα οι ομάδες συγκεντρώνουν τα κομμάτια της εργασίας, τα οποία είχαν μελετήσει και διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση. Την 3η ημέρα πραγματοποιείται η παρουσίαση των εργασιών όλων των ομάδων.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*