Επιχορηγήσεις απ’ το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους Ορεστιάδας, Σαμοθράκης για καταφύγιο αδέσποτων και ΚΔΑΠ

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η Κυβέρνηση προχώρησε στην οικονομική ενίσχυση δύο δήμων του Έβρου απ’ το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, με συνολικό ποσό 432.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ποσό 372.000 ευρώ θα δοθεί στο Δήμο Ορεστιάδας για καταφύγιο αδέσποτων ζώων και ποσό  59.622,96 ευρώ στον δήμο Σαμοθράκης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για τον δήμο Ορεστιάδας στις 23 Δεκεμβρίου όπου αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 372.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Διαμόρφωση χώρου οικοπέδου.
  • Κατασκευή οικίσκων αδέσποτων σκύλων.
  • Κατασκευή κτηρίου διοίκησης.
  • Κατασκευή περίφραξης οικοπέδου.
  • Σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.
  • Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων κτηρίου διοίκησης.
  • Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου μικρού ΒΑΝ κλειστού για την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων.

Ένα άκρως απαραίτητο και μείζονος σημασίας έργο του Δήμου Ορεστιάδας που θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα. Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη φροντίδα και  την προστασία των αδέσποτων ζώων. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι η ευαισθητοποίηση και η προαγωγή της φιλοζωίας αποτελούν τα σημαντικότερα όπλα καταπολέμησης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ -ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Σύμφωνα τώρα με την απόφαση στις 21 Δεκεμβρίου, υπογράφηκε η εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Τα χρήματα δίνονται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το ποσό των Πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (59.622,96€).

ΙΔΟΥ Η ΝΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ