Ελεγκτικό Συνέδριο: Μπλόκαρε «φωτογραφικό» διαγωνισμό φωτισμού LED της εβρίτικης εταιρείας Δαστερίδη και δήμου Λαυρίου!!!

Ελεγκτικό Συνέδριο: Μπλόκαρε «φωτογραφικό» διαγωνισμό φωτισμού LED της εβρίτικης εταιρείας Δαστερίδη και δήμου Λαυρίου!!!

-Δεν επέτρεψε να υπογραφεί σύμβαση παρόμοια με αυτή που υλοποίησε η εταιρεία DASTERI SYSTEMS A.E με τον δήμο Αλεξανδρούπολης

-Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται σε “φωτογραφικούς όρους” του διαγωνισμού και “περιορισμό του ανταγωνισμού” που ευνόησε την εταιρεία της οικογένειας Δαστερίδη 

Στο «πάγωμα» «φωτογραφικού» διαγωνισμού ηλεκτροφωτισμού LED του δήμου Λαυρίου με την εβρίτικη εταιρεία DASTERI SYSTEMS A.E της οικογένειας Δαστερίδη, προχώρησε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 476/2020 Πράξη, που δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα η aftodioikisi.gr, το Στ’ Κλιμάκιο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, μπλόκαρε την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής, με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», στην  οποία είχε κηρυχθεί ανάδοχος η εταιρεία Δαστερίδης «DASTERI SYSTEMS A.E». Πρόκειται για σχεδόν παρόμοια σύμβαση με αυτή που είχε υπογράψει και υλοποίησε η συγκεκριμένη εταιρεία της οικογένειας Δαστερίδη με τον δήμο Αλεξανδρούπολης, αλλά και άλλους δήμους και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου επίσης είχε παρέμβει το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζοντας τους “φωτογραφικούς” και ότι δεν επέτρεπαν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης:

Η διακήρυξη του έργου  φωτισμού LED του Δήμου Λαυρεωτικής συμπεριλάμβανε υπερβολικά πολλούς περιοριστικούς όρους σε ότι αφορά  τις προϋποθέσεις που θέτει για την συμμετοχή των υποψήφιων αναδόχων και ειδικά στους όρους χρηματοοικονομικής επάρκειας αλλά και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτούσε, και, μάλιστα, επί ποινή αποκλεισμού,

με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού!

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Φωτογραφικές» διατάξεις σε χρηματοοικονομική καταλληλότητα….

Σε ότι αφορά όρους χρηματοοικονομικής  καταλληλότητας, το κλιμάκιο του Ε.Σ. ξεκάθαρα περιγράφει πως:

– Η απαίτηση βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας στο 100% του προϋπολογισμού είναι όρος δυσανάλογος και ασυνήθιστος σε παρόμοιους διαγωνισμούς.

– Η απαίτηση για ειδικό κύκλο εργασιών διπλάσιου του προϋπολογισμού της διακήρυξης:

– Η υποχρέωση των υποψηφίων να διαθέτουν ίδια κεφάλαια 1.000.000 ευρώ:

Κρίθηκαν υπερβολικοί και ότι υπερέβησαν το περιθώριο που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ως προς τη θέσπιση των κριτηρίων οικονομικής καταλληλότητας, καθώς και πως τα άνω κριτήρια δημιουργούν  συσωρευτικά ένα ιδιαίτερο απαιτητικό πλαίσιο οικονομικών απαιτήσεων, που δημιουργεί δυσμενές περιβάλλον εις βάρος των οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Έτσι το σύνολο των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας κρίθηκαν δυσανάλογες σε σχέση με το αντικείμενο και τον προϋπολογισμό  του έργου προμήθειας των φωτιστικών LED, ενώ ο τελικός τους στόχος ήταν ο περιορισμός του ανταγωνισμού!

Στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων

Σε ότι αφορά τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων:

–  Τόσο η προσκόμιση στοιχείων, από τα οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν προμηθεύσει κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας, τουλάχιστον το διπλάσιο του συνολικού αριθμού των φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και των λαμπτήρων οδοφωτισμού LED:

– Όσο και η απόδειξη της τήρησης εκ μέρους της αναδόχου εγγυητικής ευθύνης καλής λειτουργίας που καλύπτει κατά την προηγούμενη τριετία το σύνολο του αριθμού φωτιστικών σωμάτων τύπου LED του ίδιου αντικειμένου:

κρίθηκαν επίσης υπερβολικές και σε κάθε περίπτωση και πάλι  δυσανάλογες του έργου ενώ αντίκειται στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης, καθώς περιόρισαν υπέρμετρα τον ελεύθερο  ανταγωνισμό!

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται την Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Ελεγκτικό Συνέδριο: “Παγώνει” την σύμβαση

Καταληκτικά το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει πως στη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης υπάρχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια, η οποία επιδρά στο σύνολο της διαδικασίας και κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής με την εταιρεία Δαστερίδης «DASTERI SYSTEMS A.E»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

  

    

   

   

        

Παρόμοια με την σύμβαση του δήμου Αλεξανδρούπολης που

επίσης αρχικά είχε μπλοκαριστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η συγκεκριμένη σύμβαση που μπλόκαρε το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι σχεδόν παρόμοια με αυτή που υπέγραψε ο δήμος Αλεξανδρούπολης με την συγκεκριμένη εταιρεία DASTERI SYSTEMS A.E και αρχικά είχε “παγώσει” με απόφαση του ίδιου Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το ίδιο ποσό, πάνω από 3 εκατ. δηλαδή, με εταιρείες που δήλωσαν συμμετοχή στον διαγωνισμό και είτε δεν κατέθεσαν φάκελο, είτε δεν κατέθεσαν δείγματα, είτε έκαναν λάθη στους φακέλους. Έτσι έμεινε μόνο η εβρίτικη εταιρεία και πήρε το έργο με έκπτωση 8%.

Τότε ο δήμος Αλεξανδρούπολης προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό, με δικηγόρο μάλιστα που είχε ειδίκευση σε παρόμοιες υποθέσεις και όπως αποκάλυψε το Evros-news.gr συνυπήρξε στο ίδιο δικηγορικό γραφείο με τον τότε Κυβερνητικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλο και αποφασίστηκε ότι μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης.

Διαβάστε ακόμα: ΣΟΚ: «Φωτογραφικός» χαρακτηρίζεται απ’ το Ελεγκτικό Συνέδριο ο διαγωνισμός των 3,6 εκατ. ευρώ για τα  φωτιστικά LED

Έτσι και έγινε, αλλά υπήρξε νέα παρέμβαση από την Επίτροπο του Συμβουλίου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έκανε αίτηση αναθεώρησης για την ανάθεση του φωτισμού LED από τον δήμο Αλεξανδρούπολης στην εβρίτικη εταιρεία DASTERI SYSTEMS A.E, αλλά απορρίφθηκε και έτσι υπογράφηκε τελικά η σύμβαση σε πανηγυρικό κλίμα και υλοποιήθηκε το έργο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αίτηση αναθεώρησης για την ανάθεση του φωτισμού LED, έκανε η Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου!!!

Τότε μάλιστα, με επίσημη ανακοίνωση του ο τέως δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης… αποθέωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι: “Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, του οποίου η απόφαση δικαίωσε το Δήμο Αλεξανδρούπολης αποτελεί κόσμημα στο χώρο απονομής της Δικαιοσύνης, δημιουργώντας πραγματική αίσθηση ασφάλειας Δικαίου στους πολίτες”.

Αυτό λοιπόν το… κόσμημα όπως το αποκαλεί ο κ.Λαμπάκης, μπλόκαρε ως “φωτογραφικό” τον παρόμοιο διαγωνισμό του δήμου Λαυρίου με την συγκεκριμένη εταιρεία  της οικογένειας Δαστερίδη. Όσο για την σύμβαση και την υλοποίηση του έργου με τον δήμο Αλεξανδρούπολης, πληροφορίες του Evrow-news.gr αναφέρουν ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ σε διάφορα επίπεδα. Δικαστικά και διοικητικά…

Πηγή: aftodioikisi.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*