Παρουσίαση του Αισθητήρα TopSoil Mapper (TSM) για την Παραγωγή Εδαφολογικών Χαρτών από την AgrotechS.A.

Παρουσίαση του Αισθητήρα TopSoil Mapper (TSM) για την Παραγωγή Εδαφολογικών Χαρτών από την AgrotechS.A.

Την παρουσίαση του Αισθητήρα TopSoil Mapper (TSM) για την Παραγωγή Εδαφολογικών Χαρτών κάνει η καταξιωμένη εταιρεία AgrotechS.A. που πάντα βρίσκεται δίπλα και στην  υπηρεσία του αγρότη. 

Πως Λειτουργεί ο Εδαφολογικός Αισθητήρας TSM

Η αρχή μέτρησης του αισθητήρα Topsoil Mapper (TSM) βασίζεται στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Ένα πρωτεύον μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από ένα πηνίο πομπού που προκαλεί ένα δευτερεύον πεδίο στο έδαφος. Η ανομοιογένεια στο έδαφος μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας το πηνίο δέκτη και μετατρέπεται σε διαφορετικές παραμέτρους εδάφους χρησιμοποιώντας προηγμένα μαθηματικά μοντέλα. Η βάση για όλες τις μετρήσεις είναι η φαινομενική αγωγιμότητα του εδάφους που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό όλων των επιπλέον παραμέτρων του εδάφους.

Το έδαφος είναι ένα ετερογενές μέσο που αποτελείται από υγρές, στερεές και αέριες φάσεις. Η στερεά και υγρή φάση παίζουν ουσιαστικό ρόλο στα αυθόρμητα ηλεκτρικά φαινόμενα του εδάφους και στη συμπεριφορά των ηλεκτρικών πεδίων, που δημιουργούνται τεχνητά στο έδαφος. Οι έρευνες εδάφους για διαφορετικές εφαρμογές απαιτούν γρήγορες και, όπου είναι δυνατόν, μη ενοχλητικές εκτιμήσεις πολυάριθμων ιδιοτήτων εδάφους, όπως η αλατότητα, η υφή, η περιεκτικότητα σε πέτρα, το βάθος των υπόγειων υδάτων και η αλληλουχία οριζόντων στα προφίλ του εδάφους. Χρησιμοποιώντας γεωφυσικές μεθόδους, οι μετρημένες ηλεκτρικές παράμετροι του εδάφους παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα όγκου των κινητών ηλεκτρικών φορτίων στα εδάφη. Σε ένα δεύτερο βήμα, διερευνάται πώς οι διαφορετικές ιδιότητες του εδάφους επηρεάζουν την πυκνότητα όγκου των κινητών ηλεκτρικών φορτίων και πώς αυτές οι ιδιότητες μπορούν να αξιολογηθούν με μετρημένες ηλεκτρικές παραμέτρους.

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους (EC) είναι μια μέτρηση που συσχετίζεται με τις ιδιότητες του εδάφους που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, όπως η υφή εδάφους, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC), οι συνθήκες αποστράγγισης, το επίπεδο οργανικής ύλης, η αλατότητα και τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα υγρασίας που συγκρατείται από τα σωματίδια του εδάφους. Η άμμος έχει χαμηλή αγωγιμότητα, ο πηλός έχει μέση αγωγιμότητα, και η άργιλοςέχει υψηλή αγωγιμότητα. Κατά συνέπεια, η EC συσχετίζεται έντονα με το μέγεθος και την υφή των σωματιδίων του εδάφους. Έχει αποδειχθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία καθώς και σε εκτεταμένες δοκιμές πεδίου ότι πεδία, που χαρτογραφήθηκαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του έτους με ποικίλη περιεχόμενη υγρασία έδειξαν ότι οι τιμές EC άλλαξαν αλλά όχι η οριοθέτηση της ζώνης. Ως αποτέλεσμα, οι διαφορές στον τύπο του εδάφους μπορούν να ανιχνευθούν ανεξάρτητα από την κατάσταση υγρασίας του αγρού.

Γιατί Υπάρχει Ανάγκη για τη Δημιουργία Χαρτών Εδάφους;

Για να δημιουργήσετε χάρτες εφαρμογών (λίπασμα, σπορά, όργωμα εδάφους), χρειάζεστε βασικά δεδομένα. Οι χάρτες απόδοσης, οι δορυφορικές εικόνες και οι αεροφωτογραφίες χρησιμοποιούνται συχνά για αυτό το σκοπό, ενώ σε συνδυασμό με την ηλεκτρική αγωγιμότητα μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τους διαφορετικούς τύπους εδαφών μέσα σε ένα αγροτεμάχιο, τη συμπίεση του εδάφους, την υγρασία, τα οργανικά υπολείμματα και την περιεκτικότητα σε αλάτι. Αυτό σημαίνει ότι με τη συσχέτιση όλων αυτών των χαρτών μπορούμε να βρούμε με ακρίβεια τα αίτια που οδηγούν στο πρόβλημα και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Με τη βοήθεια του TSMκαι των υπολοίπων τεχνολογιών που διαθέτουμε στην AgrotechS.A.παράγουμε χάρτες με:

  1. Ζώνες ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε διαφορετά βάθη μέχρι 1,1 μέτρα.
  2. Ζώνες με τους τύπους εδαφών.
  3. Ζώνες με τη σχετική περιεκτικότητα σε υγρασία για τη διαχείριση της άρδευσης και της αποστράγγισης.
  4. Ζώνες με τοβάθος του ανώτερου στρώματος εδάφους.
  5. Ζώνες μεταβλητής πυκνότητας σποράς.
  6. Ζώνες μεταβλητής λίπανσης.
  7. Ζώνες μεταβλητού βάθους οργώματος.

 

Ποια Είναι τα Οφέλη σε Σύγκριση με Άλλους Αισθητήρες

Οι τύποι αισθητήρων που διατίθενται στο εμπόριο βασίζονται σε μεθόδους επαφής ή μη επαφής με το έδαφος. Οι μετρήσεις και από τους δύο τύπους αισθητήρων έχουν δώσει συγκρίσιμα αποτελέσματα. Οι αισθητήρες που έρχονται σε επαφή με τη γη χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια για την επαφή με το έδαφος και τη μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Οι αισθητήρες EC χωρίς επαφή λειτουργούν βάσει της αρχής της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής (EMI). Η EMI δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του εδάφους. ΟTSM ανήκει στην οικογένεια των αισθητήρων χωρίς επαφή. Εγκαθιστώντας τον αισθητήρα στα μπροστινά είτε πίσω υδραυλικά του τρακτέρ, ο αισθητήρας μπορεί να χαρτογραφήσει το έδαφος ταυτόχρονα με οποιαδήποτε εργασία πεδίου όπως η λίπανση, ο ψεκασμός, το όργωμα, ενώ έχει τη δυνατότητα να χαρτογραφήσει 5000 στρέμματα ανά ημέρα.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*