Αλεξανδρούπολη: Ποσό 78.168 ευρώ στον δήμο, για άμεση αποζημίωση όσων επλήγησαν στις 12 Ιανουαρίου

Το ποσό των 78.168 ευρώ δόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στον δήμο Αλεξανδρούπολης, ως χρηματοδότηση για τις άμεσες Βιοτικές Ανάγκες και την Αντικατάσταση Οικοσκευής όσων επλήγησαν από τις πρώτες πλημμύρες στις 12 Ιανουαρίου.

Αυτό προβλέπει απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 2 Μαρτίου, με την οποία το συγκεκριμένο υπουργείο μοιράζει σε δήμους της χώρας συνολικό ποσό 3.058.528,75€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων
σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Μάλιστα από την Θράκη υπάρχει και ο δήμος Κομοτηνής που παίρνει 35.664 €.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ