Δήμος Σουφλίου: Ξεκινάει η υποβολή των δικαιολογητικών για τις καταστροφές από πλημμύρες στις αγροτικές επιχειρήσεις

Δήμος Σουφλίου: Ξεκινάει η υποβολή των δικαιολογητικών για τις καταστροφές από πλημμύρες στις αγροτικές επιχειρήσεις

Ο δήμος Σουφλίου με ανακοίνωση του ενημερώνει τους πολίτες ότι από σήμερα μπορούν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ζημιές σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

“Από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ανακοινώθηκε ότι  για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων αγροτικών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από της 12ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021 και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες γίνονται γνωστά τα εξής:

Προκειμένου οι επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία-πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021 σε αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών να προχωρήσουν στην αποτίμηση ζημιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στους κατά τόπους δήμους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης
  2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2020
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης
  4. Οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μόνο αίτηση.
  5. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να καταθέσουν, ανάλογα με την περίπτωση που αναφέρεται παρακάτω, τα εξής:

Για τις γεωργικές γαίες που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν με φερτά υλικά:

Α. Τίτλοι κυριότητας

Β. Δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον κάτοχο του μηχανήματος καθαρισμού και τους κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων απομάκρυνσης των φερτών υλικών

Για τις γεωργικές αποθήκες που υπέστησαν ζημιές:

Να είναι νομίμως υφιστάμενες (οικοδομική άδεια ή Ε9)

Τιμολόγια αγοράς υλικών, εργατικά

Για αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και λοιπό πάγιο εξοπλισμό:

Τιμολόγιο αγοράς ή πρόσφατο προτιμολόγιο ή τιμολόγιο επισκευής.

Για πρώτες ύλες που καταστράφηκαν λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ):

Τιμολόγιο αγοράς

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δραστηριοποιούνται στις κάτωθι περιοχές:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Δήμος Σουφλίου

– Κοινότητες Λαβάρων, Μικρού Δερείου και Πρωτοκκλησίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα.

– Κοινότητες Δαδιάς, Κορνοφωλεάς, Λυκόφωτος και Σουφλίου της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου.

– Κοινότητα Λευκίμμης της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.