Ιδρύθηκε Σύλλογος Φίλων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης «ΗΡΟΔΙΚΟΣ ο ΣΗΛΥΜΒΡΙΟΣ»

Ιδρύθηκε Σύλλογος Φίλων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης «ΗΡΟΔΙΚΟΣ ο ΣΗΛΥΜΒΡΙΟΣ»

Την ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης «ΗΡΟΔΙΚΟΣ ο ΣΗΛΥΜΒΡΙΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΟΔΙΚΟΣ ο ΣΗΛΥΜΒΡΙΟΣ», ανακοίνωσε η διοίκηση του.

Ο Σύλλογος φέρει το όνομα του πρώτου Θράκα ιατρού της αρχαιότητας και δασκάλου του Ιπποκράτη, αναγνωρίστηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 12/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, καταχωρήθηκε με α/α 9/2021 στα οικεία βιβλία που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη.


Αποτελεί καρπό μιας προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε με ανοιχτό κάλεσμα – συζήτηση τον Ιανουάριο του 2021. Φιλοδοξία των ιδρυτικών μελών του είναι ο σύλλογος αυτός με την ενεργή παρουσία του να αποτελέσει μία «γέφυρα» ανάμεσα στο Νοσοκομείο και τον κόσμο που το χρειάζεται. Οι βασικοί σκοποί του, όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό, είναι:
Η ανάδειξη του έργου του ΠΓΝΑ και η κοινωνική προσφορά του σε υγειονομικό επίπεδο.
Η υποστήριξη επικουρικά με τη μέριμνα της κρατικής δομής των λειτουργιών και αναγκών του ΠΓΝΑ, των ασθενών και των εργαζομένων του.
Η διάδοση και υποστήριξη της εθελοντικής προσφοράς.


Οι δραστηριότητες του Συλλόγου θα αφορούν μεταξύ άλλων την πληροφόρηση του κοινού για τις παρεχόμενες από το ΠΓΝΑ υπηρεσίες, τη διοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών ημερίδων και συναφών εκδηλώσεων, την υποστήριξή του σε ηθικό και ανθρώπινο επίπεδο και, τέλος, την ανεύρεση πόρων για τη στήριξή του.
Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί με τη συμμετοχή του να συμβάλλει ενεργά στην πραγμάτωση των σκοπών του.
Η επικοινωνία με το σύλλογό μας μπορεί να γίνεται μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: irodikososilimbrios@gmail.com
Ο Πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ
Σκαρλάτος (Κάρολος) Κωνσταντινίδης