Αλεξανδρούπολη: Ενημερωτικό σεμινάριο για επιχειρηματίες που θέλουν να… κάνουν δουλειές με τους Αμερικανούς

Ενημερωτικό- εκπαιδευτικό σεμινάριο για επιχειρηματίες που θέλουν να συνεργαστούν και να κάνουν… δουλειές με τους Αμερικανούς που έχουν πλέον εγκατασταθεί σχεδόν μόνιμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, διοργανώνεται στις 15 και 16 Απριλίου2021.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Εμπορικού Επιμελητήριου Έβρου και ώρες από 11:00 – 15:00 ημερησίως. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και να παρασχεθεί εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες της Θράκης σχετικά με την δυνατότητα που παρέχεται για την ανάληψη έργου (παροχή υπηρεσιών και αγαθών ) και σύναψη συμβολαίων με την Αμερικανική Κυβέρνηση.

Οι επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν απαντήσεις σχετικά με τα παρακάτω ερωτήματα:

 1. Ποιος είναι ο τρόπος καταχώρησης επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων της  Αμερικανικής Κυβέρνησης SAM και σε άλλες παρόμοιες βάσεις δεδομένων, για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών προς Αμερικανικές δυναμεις που αναπτύσσονται στην περιοχή της Θράκης;

Το σύστημα SAM (The System for Award Management) είναι εφαρμογή της επίσημης ιστοσελίδας της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής. Η ιστοσελίδα μπορεί να Χρησιμοποιείται για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Εγγραφή εταιρειών για σύναψη συμβολαίου παροχής υπηρεσιών ή αγαθών με την Αμερικανική κυβέρνηση.
 • Επικαιροποίηση των στοιχείων εγγεγραμμένης εταιρείας
 • Έλεγχο της πορείας αιτήσεως εγγραφής
 • Αναζήτηση  για εγγραφές οντοτήτων και αρχεία αποκλεισμού
 1. Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα SAM και WAWF (Wide Area Work Flow) για να συνάψουμε ανταγωνιστικά συμβόλαια και να υποβάλουμε αντίστοιχα ανταγωνιστικές προσφορές υπηρεσιών και αγαθών;

Το WAWF είναι ένα σύστημα (μεθοδολογία) που χρησιμοποιείται τόσο από τους παρόχους των υπηρεσιών όσο και από την Αμερικανική κυβερνηση για την αποδοχή και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών.

 1. Συζήτηση και επίλυση απορροιών, πρακτική εκπαίδευση στις διαδικασίες εγγραφής, δυνατότητα άμεσης εγγραφής και καταχώρησης επιχειρήσεων στις αντίστοιχες βάσεις  δεδομένων.

Ομιλητές του σεμιναρίου που θα παρουσιάσουν τα παραπάνω αντικείμενα και θα επιλύσουν τις απορίες των συμμετεχόντων επιχειρηματιών είναι οι :

Mr Brandon MARSH, Επικεφαλήςτης Area Support Team -GR

CPT David John ZAPATKA, Contracting Officer US ARMY

SFC Gloria GUTIERREZ, Contracting Officer US ARMY

Λόγω του αμέσου ενδιαφέροντος από Αμερικανικής πλευράς πρόκειται να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην παροχή υπηρεσιών  ADR Certified trucking/shipping.

ADR: Accord Dangereux Routier (European regulations concerning the international transport of dangerous goods by road).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τομείς παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις πιο πρόσφατες διακρατικές Στρατιωτικές Συνεργασίες εστιάσθηκαν στα παρακάτω αντικείμενα:

 • CATERINGS
 • GOODS SUPPLIERS
 • PROVIDERS OF PORTABLE LATRINES- SHOWERS ETC, SANITATION SERVICES
 • CONSTRUCTING SERVICES COMPANIES
 • LAUNDRY SERVICES
 • PERSONNEL TRANSPORTATION MEANS SERVICES & RENTALS
 • LIGHT SETS, AGPU &HEAVY MACHINERY PROVIDERS
 • CRANES, FORKLIFTS, TOW VEHICLES & HEAVY EQUIPMENT PROVIDERS
 • CARGO AGRICULTURAL CLEANING SERVICES
 • ADR CERTIFIED TRUCKING/SHIPPING PROVIDERS
 • ACCOMMODATIONSERVICES (HOTELS)

Όλες οι ενημερώσεις για τα παραπάνω αντικείμενα πρόκειται να προβληθούν στα Αγγλικά αλλά και στα Ελληνικά ενώ για τις ανάγκες του σεμιναρίου και την διευκόλυνση των επιχειρηματιών, οι εκπαιδευτές έχουν δεσμευτεί για την υποστήριξη από κατάλληλο διερμηνέα.

Λόγω των συνθηκών και των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης από την πανδημία κατάλληλα, ο χώρος του σεμιναρίου έχει διαμορφωθεί και θα καθορισθεί λίστα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων έτσι ώστε να ικανοποιείται μέγιστος δυνατός αριθμός επιχειρήσεων στις δυο διατιθέμενες ημερομηνίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 13 Απριλίου στο τηλέφωνο 2551 35848, εσ.5 (κ.Παναγοπούλου & Πεντίδου)