Περιφέρεια ΑΜΘ: Διπλασίασε το ποσό με υπερδέσμευση πόρων του ΕΣΠΑ της, το υπουργείο Ανάπτυξης

Περιφέρεια ΑΜΘ: Διπλασίασε το ποσό με υπερδέσμευση πόρων του ΕΣΠΑ της, το υπουργείο Ανάπτυξης

Σε διπλασιασμό του ποσού με υπερδέσμευση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 12 Μαρτίου και υπογράφει ο υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης, το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος φτάνει στο 199,70%. Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 ως ακολούθως:

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 199,70% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.