Σε ποιες ακτές του Έβρου δεν επιτρέπεται το κολύμπι

Σε ποιες ακτές του Έβρου δεν επιτρέπεται το κολύμπι

Τα σημεία των ακτών του νομού Έβρου όπου δεν επιτρέπεται το κολύμπι, περιλαμβάνει η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Ιουνίου στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

“Απαγόρευση κολύμβησης στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,
στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:


1. Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια και ειδικότερα σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν
αυτών.
2. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού
καθαρισμού λυμάτων.
3. Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης, για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των
περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που βρίσκονται 50 μέτρα εκατέρωθεν των στομίων
εκβολής όλων των αγωγών όμβριων υδάτων και χειμάρρων ιδίως μετά από βροχή.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ