Αλεξανδρούπολη: Πρόσληψη 44 ατόμων απ’ τον δήμο, για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις Μάκρης – Οι ειδικότητες

Αλεξανδρούπολη: Πρόσληψη 44 ατόμων απ’ τον δήμο, για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις Μάκρης – Οι ειδικότητες

Στην πρόσληψη 44 ατόμων για χρονικό διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Μάκρης, προχωράει ο δήμος Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΟΙκονομικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε δια περιφοράς εκτάκτως, προκειμένου να αποφασίσει τις συγκειριμένες προσλήψεις για την λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων, αυτές θα λειτουργήσουν με προσωπικό σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες. Έτσι η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

Εγκρίνει άμεσα την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2) μήνες, για την λειτουργία της Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης, έτους 2021, ως εξής:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

44 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΚΡΗΣ

Σε τέσσερις περιόδους των 64 παιδιών

και για διάστημα 9 ημερών η καθεμιά

Οι Παιδικές Κατασκηνώσεις Μάκρης έχουν πλέον αναβαθμιστεί από το 2019 και ύστερα, χάρη στις προσπάθειες του νέου Προέδρου τους Επαμεινώνδα Κουρτίδη και των συνεργατών του, τόσο όσον αφορά τους χώρους και την λειτουργία τους, αλλά και σε σχέση με την οργάνωση τους. Περιορίστηκαν οι σπατάλες και τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί επί προηγούμενης δημοτικής αρχής Λαμπάκη και μάλιστα με το θέμα ασχολήθηκε και ο Εισαγγελέας, ενώ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης όλων των χώρων τους.

Φέτος θα λειτουργήσουν, με βάση την απόφαση του δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, σε 4 χρονικές περιόδους από 9 ημέρες η καθεμιά και με συμμετοχή 65 παιδιών. Όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Καθορίζουμε τις αποστολές των κατασκηνωτών της Παιδικής Εξοχής Μάκρης για το 2021 ως εξής:
1. Πρώτη κατασκηνωτική περίοδος από 26-07-2021 έως 04-08-2021, μικτή ΑΜΕΑ (αγόρια – κορίτσια ) διάρκειας εννέα (9) ημερών, ως εξήντα πέντε (65) παιδιά.
2. Δεύτερη κατασκηνωτική περίοδος από 06-08-2021 έως 15-08-2021, μικτή (αγόρια-κορίτσια) διάρκειας εννέα (9) ημερών, ως εξήντα πέντε (65) παιδιά.
3. Τρίτη κατασκηνωτική περίοδο από 17-08-2021 έως 26-08-2021, μικτή (αγόρια – κορίτσια ) διάρκειας εννέα (9) ημερών, ως εξήντα πέντε (65) παιδιά.
4. Τέταρτη κατασκηνωτική περίοδος από 28-08-2021 έως 06-09-2021, μικτή (αγόρια – κορίτσια ), διάρκειας εννέα (9) ημερών, ως εξήντα πέντε (65) παιδιά.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-4 ΠΕΡΙΟΔΟΙ