Άμισθος Εντεταλμένος Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Χ.Μέτιου ο περιφερειακός σύμβουλος Α.Μωϋσιάδης, που παράτησε την παράταξη Τοψίδη

Άμισθος Εντεταλμένος Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Χ.Μέτιου ο περιφερειακός σύμβουλος Α.Μωϋσιάδης, που παράτησε την παράταξη Τοψίδη

Συνάντηση με τον ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο Δράμας κ. Αριστείδη Μωυσιάδη, είχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος στο γραφείο του στην Κομοτηνή.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα της Δράμας και της Περιφέρειας και διαπιστώθηκε συμφωνία απόψεων μεταξύ του κ. Μέτιου και του κ. Μωυσιάδη.

Ιδιαίτερα αναλύθηκαν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και δράσεων που θα μπορούσαν να αναληφθούν το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τους και ο κ. Περιφερειάρχης όρισετον κ. Μωυσιάδη άμισθο εντεταλμένο σύμβουλο εφαρμογής δράσεων κοινωνικής πολιτικής και συνέργειας με τους φορείς της Περιφέρειας.

Ο κ. Μωυσιάδης θα έχει ως αντικείμενο την προετοιμασία και την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό της Περιφέρειας, με τη συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως Δήμοι, Κοινωνικοί Φορείς, Εκκλησία, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Φορέα, Συλλογικότητες κλπ.

Ειδικότερα, θα αποτυπώνει και θα ιεραρχεί τις προτεραιότητες και τις δράσεις όλων των φορέων και θα εισηγείται στη Διοίκηση της Περιφέρειας για το βέλτιστο αποτέλεσμα της υλοποίησής τους με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια και συμπληρωματικότητα.