Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ξεκίνησε να λειτουργεί στο Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ξεκίνησε να λειτουργεί στο Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τι Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε:

“Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του νέου Νοσηλευτή Ελέγχου Λοιμώξεων σήμερα 05-08-2021 από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Ελέγχου Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ) στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.


Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία πρότυπων Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων στους τομείς της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ) μέσω ενός 5ετούς Εθνικού Προγράμματος, για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία με έμφαση στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.
Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και υλοποιείται από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των δέκα (10) νοσοκομείων που επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος είναι και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.