Αλεξανδρούπολη: Αποκατάσταση ζημιών και δημιουργία κυματοθραύστη στο λιμανάκι Μάκρης με συνεργασία ΟΛΑ-Υπουργείο Υποδομών

Αλεξανδρούπολη: Αποκατάσταση ζημιών και δημιουργία κυματοθραύστη στο λιμανάκι Μάκρης με συνεργασία ΟΛΑ-Υπουργείο Υποδομών

Στην αποκατάσταση των ζημιών στον προσήνεμο μώλο του Αλιευτικού Καταφυγίου της Μάκρης και στην δημιουργία κυματοθραύστη στην είσοδο του λιμανιού, προχωρούν σε συνεργασία ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 10 Αυγούστου 2021 και υπογράφει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, δίνεται η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) για τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου: «Αποκατάσταση προσήνεμου μώλου και προστασίας εισόδου
αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης». Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού  1.800,000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι λόγοι που αναφέρονται στην απόφαση είναι:

1. Ο εν λόγω λιμένας βρίσκεται σε μια περιοχή με εξαιρετικό φυσικό κάλλος και αποτελεί το σημαντικότερο καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και παρουσιάζει σημαντική δυναμικότητα, καθώς φιλοξενεί, σε μόνιμη βάση μόνιμα, επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής 150-200ερασιτεχνικά σκάφη.
2. Το γεγονός ότι από τις αρχές του 2015, ο προσήνεμος μόλος του ανωτέρω λιμένα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές που συνίσταται από:
 Ολίσθηση – διασκόρπιση της εξωτερικής θωράκισης – προστασίας από φυσικούς ογκόλιθους, του τελικού, νότιου τμήματος του μώλου, σε μήκος 100,00m (περίπου)
 Καθίζηση και στροφή τμημάτων της ανωδομής- δαπέδου σκυροδέματος και του προφυλακτήριου τοίχου, λόγω σπηλαιώσεων (υποσκαφών) που δημιουργήθηκαν στη βάση έδρασης του μώλου, στην εξωτερική του πλευρά, ως αποτέλεσμα της ελλιπούς προστασίας του.
 Ρηγματώσεις ανωδομής στην περιοχή του ακρομωλίου
3. Το γεγονός ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα και κρίνεται πλέον οριακή, καθώς ανά πάσα στιγμή εγκυμονεί ο κίνδυνος εμφάνισης “domino” και ολικής ανατροπής – κατάρρευσης του μώλου στο σύνολό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου και την ασφάλεια των ελλιμενιζόμενων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών και αλιευτικών σκαφών.


4. Εκ της κατασκευής του το αλιευτικό καταφύγιο είναι έντονα εκτεθειμένο στους Α-ΒΑ ανέμους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στην περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν ανενεργές (χωρίς δυνατότητα χρήσης) λιμενικές υποδομές για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους και ουσιαστικά να μη χρησιμοποιείται το εσωτερικό κρηπίδωμα του προσήνεμου μόλου. Περαιτέρω, κατά την χειμερινή κυρίως περίοδο, κινδυνεύουν και τα λοιπά ελλιμενιζόμενα σκάφη καθώς δημιουργούνται έντονοι κυματισμοί και εντός του λιμένα.
5. Για την διευθέτηση των ανωτέρω, ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε δημοπράτηση του απαιτούμενου έργου που αφορά σε:
 Συντήρηση – αποκατάσταση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λόγω αστοχίας που έχει παρουσιαστεί στον προσήνεμο μώλο του λιμένα και
 Επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την άρση της κυματικής προσβολής υπό ΝΑ
6. Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε., ολοκλήρωσε πρόσφατα τις μελέτες που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του ανωτέρου έργου και πιο συγκεκριμένα: α) Τοπογραφική Μελέτη, β) Κυματική Μελέτη, γ) Ακτομηχανική Μελέτη, δ) Λιμενική Μελέτη αποκατάστασης ζημιών και προστασίας εισόδου, επιπέδου οριστικής μελέτης, ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου (η οποία βρίσκεται στο στάδιο γνωμοδοτήσεων), στ) Γεωτεχνική Έρευνα – Αξιολόγηση επάρκειας εδάφους, ζ) Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και η) Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας. Από τις ανωτέρω μελέτες, η συνολική δαπάνη δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση προσήνεμου μώλου και προστασίας εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης» έχει προϋπολογιστεί στο 1.800,000 €
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

Την αποδοχή του αιτήματος του Ο.Λ.Α. Α.Ε και την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Ο.Λ.Α. Α.Ε του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 με αντικείμενο την δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου: «Αποκατάσταση προσήνεμου μώλου και προστασίας εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης», σύμφωνα με το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται.
2. Τον ορισμό της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών (Δ20) ως Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής του προαναφερόμενου έργου και την διενέργεια όλων των απαιτούμενων διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης, αδειοδοτήσεων, κλπ.
3. Τον ορισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μακεδονίας, Ηπείρου & Θράκης, ως Δ/νσας Υπηρεσίας του προαναφερόμενου έργου.
4. Την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και κάθε τροποποίησης και συμπλήρωσης αυτής στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΜΑΚΡΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΟΛΑ Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ, που ουσιαστικά “τρέχει” και την συγκεκριμένη υπόθεση, δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για την πολύ θετική αυτή εξέλιξη, με ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα στο facebook όπου τονίζει:

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*