Επίγειοι ψεκασμοί ακμαιοκτονίας απόψε στην Ορεστιάδα

Επίγειοι ψεκασμοί ακμαιοκτονίας απόψε στην Ορεστιάδα

Στο πλαίσιο του  προγράμματος καταπολέμησης  κουνουπιών, που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) για την καταπολέμηση των  κουνουπιών την TETΑΡΤΗ 18  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021.

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο περιαστικό περιβάλλον της ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ του ομώνυμου Δήμου  της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών:  Μετά τη δύση του ηλίου από 20:00΄ – 24:00΄.

Προφυλάξεις: Παρακαλούμε κατά τη  διάρκεια πραγματοποίησης  του ψεκασμού:

  • Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού.
  • Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).
  • Να είναι κλειστά τα κλιματιστικά.
  • Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή.

     Για τη διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ: Δ1α/Γ.Ποικ.13110/01-03-2021 (ΑΔΑ:Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25) έγγραφο, μετά και την έκδοση του υπ΄αριθμ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.19136 από 20-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΕΥ465ΦΥΟ-ΣΗΨ) «κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους & αέρος για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2021» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

  • Με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η εταιρεία NOVAGREEN A.E
  • Με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Με συνεχή επίβλεψη από αρμόδιους υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα, όπως προβλέπονται στο υπ΄αριθμ.πρωτ: 2609/75744/31-03-2021(ΑΔΑ:6ΧΖΠ4653ΠΓ-ΥΛΩ)) έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκευάσματος για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών για το έτος 2021».

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες (άνεμοι, βροχοπτώσεις κ.λ.π) το επιτρέψουν, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

τηλ. 2551355303-2551355342

ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

τηλ  2552081717

 

Αφήστε το σχόλιό σας