Τρεις σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, μέσω της “∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος”

Τρεις σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, μέσω της “∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος”

Τρεις σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, θα εγκατασταθούν μέσω της “∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος” και του προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020″.

Στα πλαίσια του έργου Green Urban Territories-Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUTBPL που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ο Πρόεδρος της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, κος Καλακίκος Παναγιώτης- ∆ήµαρχος Σουφλίου, υπέγραψε µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Αναδόχου εταιρίας DOTSOFT Α.Ε κο Αναστάσιο Μάνο, τη σχετική σύµβαση σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται η εγκατάσταση Τριών(3) Σταθµών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων.


Πιο συγκεκριµένα θα εγκατασταθούν:
• Ένας(1) Σταθµός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στο ∆ήµο Αλεξανδρούπολης
• Ένας(1) Σταθµός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στο ∆ήµο Σουφλίου
• Ένας(1) Σταθµός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στο ∆ήµο Σαµοθράκης
Η προµήθεια και εγκατάσταση των σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα γίνει από την εταιρεία DOTSOFT Α.Ε.
Η εγκατάσταση των σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα ολοκληρωθεί σε 4 µήνες οπότε και προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία. Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.
Στόχος του έργου µεταξύ άλλων είναι η δηµιουργία βιώσιµων προτύπων αστικής ανάπτυξης τα οποία συνάδουν µε την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*