Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών με δράσεις, απ’ τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Αλεξανδρούπολης

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών με δράσεις, απ’ τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Αλεξανδρούπολης

Ο Ερυθρός Σταυρός αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή Οργανισμό στην παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, με ιστορία μεγαλύτερη από 150 χρόνια. Από τους εθνικούς Συλλόγους ΕΣ/ΕΗ, κάθε χρόνο εκπαιδεύονται στις Πρώτες Βοήθειες πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι.

O εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών είναι μια ευκαιρία για την προώθηση και την υποστήριξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών στο ευρύτερο κοινό. Αναγνωρίζεται επίσης ο σημαντικός ρόλος που παίζουν οι Εθνικοί Σύλλογοι ΕΣ/ΕΗ στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των ανθρώπων να μπορούν να ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις τραυματισμών ή ξαφνικής ασθένειας.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών είναι αφιερωμένο στα παιδιά και κατ’ επέκταση στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς των παιδιών.

« Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο »

« Γίνε ήρωας Πρώτων Βοηθειών στο σχολείο και στην κοινωνία »

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών, που καθιερώθηκε από το Παγκόσμιο Κέντρο Αναφοράς για την Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών (GFARC) της IFRCκαθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δράσεις σε σχολεία και αθλητικούς συλλόγους με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εξοικείωση των παιδιών με τις πρώτες βοήθειες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του τμήματος                                 Η  Γραμματέας

Γεώργιος Κουκουράβας                              Ευτυχία Ελευθεριάδου