«Δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου στον Βόρειο Έβρο»: Η απάντηση του υπουργείου στην Ερώτηση Βελόπουλου

«Δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου στον Βόρειο Έβρο»: Η απάντηση του υπουργείου στην Ερώτηση Βελόπουλου

Το θέμα της δημιουργίας δημοτικού Γηροκομείου στην περιοχή του βορείου Έβρου, έφερε με Ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή το κόμμα της “Ελληνικής Λύση” με τον Πρόεδρο του Κυριάκο Βελόπουλο.

Την συγκεκριμένη, πολύ σοβαρή έλλειψη, έχει επισημάνει πολλές φορές με ρεπορτάζ του το Evros-news.gr και ο κ.Βελόπουλος με αφορμή αυτά κατέθεσε την Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τελικά του απάντησε η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδη, η οποία τόνισε ξεκάθαρα πως: “Η ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων ανάγεται στην αρμοδιότητα των δημοτικών συμβουλίων των οικείων Δήμων (Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και  Σουφλίου).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ«Δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου στον Βόρειο Έβρο»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Ορεστιάδας του Έβρου, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για την κατασκευή και την λειτουργία Δημοτικού Γηροκομείου σε Δήμους του Βορείου Έβρου (Δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου). Στους αναφερόμενους Δήμους υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι, ανήμποροι να αυτοεξυπηρετηθούν και η ύπαρξη μιας δομής φιλοξενίας τους είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερα στην Ορεστιάδα και στην περιοχή του Τριγώνου, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο. Οι ηλικιωμένοι, των οποίων τα παιδιά ζουν και εργάζονται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, ως μετανάστες, κυρίως στην Γερμανία, εξυπηρετούνται από άτομα που έχουν προσληφθεί για αυτό τον λόγο, στην συντριπτική πλειοψηφία τους γυναίκες από την Βουλγαρία, ενώ σιτίζονται από τις Υπηρεσίες των Δήμων ή από ιδιωτικές εταιρείες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε, δια καταλλήλων πρωτοβουλιών και ενεργειών σας, να δημιουργηθεί δομή φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Έβρο, προκειμένου να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες φροντίδας των τελευταίων στους προαναφερόμενους Δήμους;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ορεστιάδα: Νέα εκκλησία θέλει να κατασκευάσει ο Μητροπολίτης κ.Δαμασκηνός, ενώ υπάρχει τεράστια έλλειψη Γηροκομείου!!!

Μιχαηλίδου: Αρμοδιότητα των δημοτικών συμβουλίων

η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων

Στην απάντηση της η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου επισημαίνει:

“Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο, αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Γηροκομείου στους Δήμους Ορεστιάδος, Διδυμοτείχου, Σουφλίου, για την αντιμετώπιση των αναγκών περίθαλψης και φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων των ως άνω περιοχών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) που λειτουργούν ανά τη χώρα αποτελούν προνοιακά δομές, που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα (αυτοεξυπηρετούμενα ή μη).

Οι ΜΦΗ ιδρύονται και λειτουργούν από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα), από φιλανθρωπικά σωματεία και κοινωφελή ιδρύματα, από την εκκλησία ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και από τους Δήμους ως δημοτικά νομικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες των Δήμων ειδικά στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1ε του άρθρου 75 του ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (Α΄ 114), όπως ισχύει, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα της βρεφικής, παιδικής αλλά και της τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία βροφονηπιακών και παιδικών σταθμών, κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας, αναψυχής, Γηροκομείων κλπ.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων είναι και η ίδρυση και λειτουργία ΜΦΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 254 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87), μπορούν να ασκούνται είτε από δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε από κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων τα οποία συστήνονται με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων με γνώμονα τις ανάγκες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνει την νομιμότητα της σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εκδίδει την πράξη σύστασης του νομικού προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά συνέπεια, η ίδρυση και λειτουργία ΜΦΗ ανάγεται στην αρμοδιότητα των δημοτικών συμβουλίων των οικείων Δήμων.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στον Νομό Έβρου λειτουργούν δύο (2) ΜΦΗ, οι οποίες είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ