Διδυμότειχο: Ακυρώθηκε απ’ την Αποκεντρωμένη, η παραχώρηση του 3ου Δημοτικού για λειτουργία Σχολής Ψυχολογίας

Διδυμότειχο: Ακυρώθηκε απ’ την Αποκεντρωμένη, η παραχώρηση του 3ου Δημοτικού για λειτουργία Σχολής Ψυχολογίας

Στον “αέρα” συνεχίζει να βρίσκεται, έναν χρόνο περίπου πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, η ίδρυση και λειτουργία στο Διδυμότειχο Σχολής Ψυχολογίας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αφού το 3ο Δημοτικό Σχολείο που αποφασίστηκε να την στεγάσει, δεν μπορεί να παραχωρηθεί.

Αυτό προβλέπει η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννη Σάββα, η οποία δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 10 Σεπτεμβρίου, η οποία έκανε αποδεκτή την προσφυγή του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου» κατά της αριθμ. 77/2021 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Διδυμοτείχου αναφορικά με την παραχώρηση σχολικού κτιρίου για την προσωρινή στέγαση του υπό ίδρυση τμήματος
Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει:

“Αποδεχόμαστε την από 03-08-2021 προσφυγή του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου» κατά της αριθμ. 77/2021 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Διδυμοτείχου αναφορικά με την παραχώρηση σχολικού κτιρίου για την προσωρινή στέγαση του υπό ίδρυση τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ακυρώνουμε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσης απόφασης”.

Μάλιστα η απόφαση αναγνωρίζει το έννομο συμφέρον του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

“Οι συνέπειες που επιφέρει η προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επηρεάζουν προσωπικά και άμεσα όλους μαθητές και τους γονείς – κηδεμόνες αυτών του 3ου δημοτικού σχολείου διότι ο κάθε μαθητής ξεχωριστά εξαναγκάζεται να χωριστεί από κάποιους συμμαθητές, να αλλάξει και να μεταφερθεί σε ένα άλλο σχολικό περιβάλλον και σε άλλο σχολικό κτίριο.
Οι συνέπειες που επιφέρει η προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στους μαθητές και τους γονείς – κηδεμόνες αυτών είναι ενεστώσες και όχι μελλοντικές διότι με την εν λόγω απόφαση παραχωρήθηκε η χρήση του δημοτικού σχολείου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ως αποτέλεσμα αυτής επήλθε η ανάγκη άμεσης μεταστέγασης, μεταφοράς και διασποράς των μαθητών σε αλλά δημοτικά σχολεία”.

Σοβαρό πρόβλημα, αφού κανέναν σχολείο

δεν μπορεί να χρησιμοποιεί έδρα της Σχολής

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, δημιουργείται αυτόματα τεράστιο πρόβλημα, αφού με βάση το σκεπτικό της απόφασης, υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά πως σύμφωνα με το νόμο, όχι μόνο το 3ο Δημοτικό, αλλά και κανένα άλλο σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ για άλλο σκοπό. Όπως αναφέρεται στην απόφαση ρητά:

“Για την σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων καθώς και την χρήση των σχολικών κτιρίων καθορίζεται με σαφήνεια ότι τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο σε περίπτωση παύσης λειτουργίας αυτών ή σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιούνται ως σχολικές μονάδες δύναται να παραχωρούνται για άλλη χρήση. Συνεπώς, η παραχώρηση χρήσης σχολικού κτιρίου (ως δημοτικό ακίνητο) από το αρμόδιο όργανο δύναται μόνο όταν συντρέχει η προϋπόθεση παύσης – μη χρήσης αυτού ως δημόσιο σχολείο.
Με την αριθμ. 77/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Διδυμοτείχου αποφασίστηκε η παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολικού κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το 3ο δημοτικό σχολείο καθώς και η αποστολή της εν λόγω απόφασης στο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να μεριμνήσει για την μεταστέγαση των μαθητές του 3ου δημοτικού σχολείου στα υπόλοιπα εν λειτουργία
δημοτικά σχολεία. Δηλαδή αποφασίστηκε ουσιαστικά η κατάργηση του εν ενεργεία 3ου δημοτικού σχολείου, η μεταστέγαση των μαθητών αυτού σε άλλα δημοτικά σχολεία καθώς και η παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού σχολικού κτιρίου, που στέγαζε το εν λόγω δημοτικό σχολείο, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού σχολικού κτιρίου που στεγάζει εν λειτουργία δημοτικό σχολείο κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων”.

Άρα, για να παραχωρηθεί ένα σχολείο, το 3ο Δημοτικό εν προκειμένω, θα πρέπει είτε μνα είχε πάψει να λειτουργεί ως σχολείο, κάτι που δεν ισχύει, είτε να χρησιμοποιείται για την Σχολή Ψυχολογίας τις ώρες που δεν λειτουργεί ως Δημοτικό. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΓΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πρόκειται ασφαλώς για μια πολύ αρνητική εξέλιξη, που αφήνει εκτεθειμένους τόσο τον δήμο Διδυμοτείχου και τον δήμαρχο Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου προσωπικά, που δεν γνώριζε ότι ο νόμος απαγορεύει παραχώρηση εν ενεργεία δημοτικού σχολείου για άλλο σκοπό, αλλά ακόμα και τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας Άγγελος Συρίγο, ο οποίος όταν επισκέφθηκε αρχικά το Διδυμότειχο και είχε επισκεφθεί το 3ο Δημοτικό Σχολείο μαζί με τον δήμαρχο και τον βουλευτή της Ν.Δ Τάσο Δημοσχάκη, είχαν εκφράσει την άποψη ότι η Σχολή Ψυχολογίας θα πρέπει να στεγαστεί στο 3ο Δημοτικό ή σε άλλο Σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, για την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης ενημερώθηκε και το Δ.Π.Θ και η άποψη που επικρατεί στους υπεύθυνους του είναι: “Εμείς ζητήσαμε και περιμένουμε από τον δήμο Διδυμοτείχου να βρει χώρο, προκειμένου να στεγαστεί η Σχολή Ψυχολογίας, την οποία είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Άρα, περιμένουμε τις λύσεις που θα βρει ο δήμος, με τον τρόπο που αυτός θα κρίνει ότι είναι καλύτερος, για να υλοποιήσουμε την εκπεφρασμένη άποψη και απόφαση, για ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ψυχολογίας του ΔΠΘ στο Διδυμότειχο”. 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*