Καλακίκος: Ο δήμος Σουφλίου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Πρώτο έργο ύδρευσης 2,9 εκατ. ευρώ

Καλακίκος: Ο δήμος Σουφλίου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Πρώτο έργο ύδρευσης 2,9 εκατ. ευρώ

Η αρχή για τη συμμετοχή του δήμου Σουφλίου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έγινε, όπως αναφέρει με επίσημη ανακοίνωση του, γνωστοποιώντας μάλιστα το πρώτο έργο που εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι:

Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουφλίου», συνολικού προϋπολογισμού 2.875.770,80€.

Μετά από σχετική ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα, ο Δήμος Σουφλίου εντάχθηκε στην πρόσκληση ΑΤ03, στον άξονα «Περιβάλλον», του προγράμματος « Αντώνης Τρίτσης».

Στο έργο προβλέπεται η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων, για την αντικατάσταση/ αναβάθμιση του ενεργοβόρου και παλαιωμένου εξοπλισμού ύδρευσης (γεωτρήσεων, επιφανειακών αντλιοστασίων, δεξαμενών) με σύγχρονο ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, τηλε-ελέγχου και τηλε-επιτήρησης στη Δημοτική Ενότητα Ορφέα.

Με σκοπό την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με σύνδεση σε εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Το προτεινόμενο σύστημα διαστασιολογείται με βάσει τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των υποδομών ύδρευσης που εκσυγχρονίζονται και περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος Σουφλίου πρόκειται να προχωρήσει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 500 kWp στη θέση του πρώην εργοταξιακού χώρου της εταιρείας ΑΕΓΕΚ, στη Δ.Κ. Κορνοφωλιάς επί ιδιόκτητου αγροτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 52 στρεμμάτων.

H αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 698.258,04 kWh/έτος. Συνεπώς, ο προτεινόμενος Φ/Β σταθμός αναμένεται να συμψηφίζει περίπου το 63% της κατανάλωσης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης προ των παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού τους.

Ενώ ταυτόχρονα η εκτιμώμενη εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον εκσυγχρονισμό του Η/Μ εξοπλισμού των υπό μελέτη αντλιοστασίων είναι της τάξης του 25%, ήτοι 275.000 kWh/έτος ή 797.500 kWh/έτος πρωτογενούς ενέργειας. Η μείωση των απωλειών νερού εκτιμάται σε ποσοστό 10%.

Ο Δήμος Σουφλίου διεκδικεί την ένταξή του και σε άλλες προτάσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αλλά και σε πολλά ακόμη χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των απαρχαιωμένων υποδομών που υπάρχουν στο σύνολο της έκτασης του Δήμου.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  και οι παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, είναι το ζητούμενο που μέσα από τέτοιες δράσεις επιτυγχάνεται”.

Να επισημάνουμε επίσης, ότι χθες ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο που επισκέφθηκε το Τυχερό, ότι διατίθενται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ στο δήμο Σουφλίου ποσό που ξεπερνάει τα 2,3 εκ. € για χρηματοδότηση επίσης έργων ύδρευσης.

Το έργο του Δήμου προβλέπει την αντικατάσταση των αγωγών του δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση της Ιτέας μέχρι τη νέα δεξαμενή του Τυχερού. Το νέο δίκτυο θα έχει συνολικό μήκος 17 χιλιομέτρων και θα περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα όργανα ελέγχου.