Ρόλοι και καθήκοντα ανατέθηκαν και σε μη εκλεγμένα μέλη της ΔΕΕΠ Ν.Δ Έβρου

Ρόλοι και καθήκοντα ανατέθηκαν και σε μη εκλεγμένα μέλη της ΔΕΕΠ Ν.Δ Έβρου

Ρόλοι και καθήκοντα σε μέλη της ΔΕΕΠ Ν.Δ Έβρου που είτε υποψήφιοι και δεν εκλέχθηκαν, είτε δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία αλλά είναι γνωστό ότι ανήκουν στο κόμμα, ανατέθηκαν με εισήγηση του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Άκη Παρασκευόπουλου, που ενέκρινε ο Γραμματέας Οργανωτικού.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΕΠ Έβρου:

“Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές – κοινωνικές συνθήκες και την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής της Περιφερειακής μας Ενότητας και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της ΔΕΕΠ Έβρου,  με την Α.Π.534/15-11-2021 Απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού και Δ/ντη του Γραφείου Προέδρου κ. Στυλιανού Κονταδάκη, ανατέθηκαν καθήκοντα σε μέλη της Οργάνωσης μας σε συγκεκριμένους τομείς δράσεις.

Συγκεκριμένα ανέλαβαν :

O Πρόεδρος της Δ.Ε. Έβρου                                                                                       

της Νέας Δημοκρατίας

Άκης Παρασκευόπουλος