Αλεξανδρούπολη: Απέρριψε τη προσφυγή Κολιού κατά της εκλογής Καίσα η Αποκεντρωμένη – Το σκεπτικό (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Αλεξανδρούπολη: Απέρριψε τη προσφυγή Κολιού κατά της εκλογής Καίσα η Αποκεντρωμένη – Το σκεπτικό (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Απέρριψε την προσφυγή του Δημήτρη Κολιού κατά του δήμου Αλεξανδρούπολης και της εκλογής του Γιώργου Καίσα ως Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου η Αποκεντρωμένη Μακεδονίας και Θράκης.

Συγκεκριμένα, ο κ.Κολιός προσέφυγε κατά της με αριθμό 2/2022 απόφασης της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 9-01-2022, σχετικά με την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει:

Επειδή ο προσφεύγων δημοτικός σύμβουλος, με την υπό κρίση προσφυγή του, προσφεύγει κατά της νομιμότητας της αριθμ. 02/09-01-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως προς τον αποκλεισμό του από την διαδικασία εκλογής προέδρου του Δ.Σ. διότι:

α) θεωρεί ότι η διαγραφή του από την παράταξη «Δήμος για όλους πρώτα εσύ» δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της παράταξης και

β) θεωρεί ότι η διαγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί νομότυπα με την ανακοίνωσή της στο σώμα του Δ.Σ. από τον πρόεδρο της ειδικής συνεδρίασης καθώς το Δ.Σ. δεν βρισκόταν σε τακτική συνεδρίαση.

Ως προς το 1ο λόγο της προσφυγής
Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι «Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.».
Επειδή, από την από 08-01-2022 απόφαση της παράταξης «Δήμος για όλους πρώτα εσύ» περί διαγραφής του προσφεύγοντος προκύπτει ότι επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών ψήφισαν και υπέγραψαν υπέρ της διαγραφής έντεκα (11) μέλη και αναφέρεται ότι άλλο ένα (1) μέλος δήλωσε την συναίνεσή του αλλά λόγω υγείας δεν μπορεί να υπογράψει.
Επειδή, η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 για την διαγραφή του προσφεύγοντος από την παράταξή του, που απαριθμούσε δεκαπέντε (15) μέλη, είναι τουλάχιστον δέκα (10) ψήφοι (15 χ 2 : 3 = 10).
Επειδή, από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η διαγραφή του προσφεύγοντος έγινε με πλειοψηφία άνω των 2/3 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 66 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν.

Κρίνουμε τον 1ο λόγο της προσφυγής ως αβάσιμο.
Ως προς το 2 ο λόγο της προσφυγής

Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, δεν ορίζεται η υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης διαγραφής δημοτικού συμβούλου – μέλους παράταξης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου αλλά αναφέρεται μόνο στην αριθμ. πρωτ. 59851/91/21-8-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δεν έχει ισχύ κανόνα δικαίου.
Επειδή, επικουρικά, η διοικητική πράξη τελειούται με την έκδοσή της, η δε κοινοποίησή της, που έπεται της τελειώσεως αυτής, δεν είναι στοιχείο του υποστατού της, ώστε να επηρεάζει το κύρος της αλλά απλό μέσο γνωστοποίησης (οράτε Ολομέλεια ΣτΕ 2160/1998, ΣτΕ 2390/2004 και 2391/2004).
Επειδή, στην ανωτέρω αριθμ. 91 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτοκόλλου 59851/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι η κοινοποίηση της διαγραφής γίνεται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να την ανακοινώσει στο σώμα του Δ.Σ. χωρίς περιορισμούς και απαγορεύσεις που να αφορούν την τακτική ή ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.


Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορθώς απορρίφθηκε η πρόταση του προσφεύγοντος για υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου διότι ήταν διαγραμμένος από την παράταξη που θα εξέλεγε τον πρόεδρο και ανήκε στους ανεξάρτητους συμβούλους.
Κρίνουμε τον 2ο λόγο της προσφυγής ως αβάσιμο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απορρίπτουμε την από 14-1-2022 προσφυγή του δημοτικού συμβούλου του κ. Δημητρίου Κολιού κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της με αριθμό 2/2022 απόφασης της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την εκλογή προεδρείου και επικυρώνουμε αυτήν, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΟΛΙΟΥ

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*