Ορεστιάδα: Σταμάτησε η κατασκευή του δρόμου Πύργου-ΒΙ.ΠΕ – Εγκρίθηκε απ’ τον δήμο η αίτηση του εργολάβου

Ορεστιάδα: Σταμάτησε η κατασκευή του δρόμου Πύργου-ΒΙ.ΠΕ – Εγκρίθηκε απ’ τον δήμο η αίτηση του εργολάβου

Σταμάτησε η κατασκευή του δρόμου που θα συνδέει τον Πϋρο με την ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας, αφού ο δήμος έκανε αποδεκτή την αίτηση διακοπής εργασιών που υπέβαλλε ο εργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. 

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 13 Ιανουαρίου 2022, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, αποφάσισε επειδή ο εργολάβος Νίκος Καιρίδης επικαλείται το γεγονός ότι δεν έχει πληρωθεί εδώ και δυο μήνες τον 1ο και 2ο λογαριασμό, ότι:

Αποδεχόμαστε την υπ’αριθμ. 603/12-01-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών στο έργο «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» του αναδόχου «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ» γιατί συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι η καθυστέρηση πληρωμής πέραν του διμήνου του 1ου και 2ου Λογαριασμού του έργου σύμφωνα με την νομοθεσία.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-ΒΙ.ΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

Αφήστε το σχόλιό σας