Αλεξανδρούπολη: Με σημαντικά θέματα που προτείνει μάλιστα η αντιπολίτευση, συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

Αλεξανδρούπολη: Με σημαντικά θέματα που προτείνει μάλιστα η αντιπολίτευση, συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

-“Πρώτη” για το νέο Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Γιώργο Καίσα

Με το νέο Πρόεδρο Γιώργο Καίσα να κάνει την… παρθενική του εμφάνιση στον καινούργιο του ρόλο, συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης το δημοτικό συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης.

Βλέποντας μάλιστα κάποιος τα θέματα, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει ότι τα σημαντικά θέματα και ζητήματα που θα συζητηθούν, αποτελούν προτάσεις της αντιπολίτευσης, αφού η δημοτική αρχή του Γιάννη Ζαμπούκη φέρνει κυρίως τυπικά ή επουσιώδη θέματα και ψηφίσματα, Αντίθετα, ο πρώην δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης είναι ο εισηγητής και θα αναπτύξει ζητήματα όπως:

 • Αίτηση προς την Κτηματική Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου αφoρώσης τον παραλιακό δρόμο Δικέλλων – Μεσημβρίας
 • Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης στο παλιό Κολυμβητήριο
 • Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή κρασπεδόρειθρων στην περιοχή Μαϊστριανά – Φυτώριο
 • Ολοκλήρωση της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης

Η πρόσκληση που υπογράφει ο κ.Καίσας αναφέρει:

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις26.01.2022ημέραΤετάρτηκαι ώρα 17:30 συμμετέχουν στην3η(Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,μέσω τηλεδιάσκεψης,σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
 • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020 60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,καθώς και την τελευταία εκδοθείσαΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-01-2022 (ΦΕΚ Β΄67), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 2. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής από τον Ο.Λ.Α. Α.Ε., για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγ. κ.  Δήμαρχος)
 4. Τροποποίηση της 67/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Ν. Έβρου¨ (Εισηγ. κ.  Δήμαρχος)
 5. Τροποποίηση της 498/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων για διδακτήρια¨(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Συγκρότηση ¨Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών¨ για το έτος 2022 (Εισηγ. κ.  Δήμαρχος)
 7. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία “Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών” (Εισηγ. κ.  Δήμαρχος)
 8. Σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύνδεσης (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευαγγ.)
 9. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Συντήρηση και Αναβάθμιση Χερσαίων Εγκαταστάσεων-Ανωδομών Λιμένα Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
 10. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Άνθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 11. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 12. Παραχώρηση κτιρίου του τέως 4ου Νηπιαγωγείου Φερών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολυκοινωνικό» (Εισηγ. κ. Καβαζίδου Σ.)
 13. Τροποποίηση της 499/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου της Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο» (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 14. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 12ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 15. Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη ) στην οδό Αίνου 24 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 16. Καθορισμός και επικαιροποίηση των Τιμών Ζώνης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 17. Αίτημα του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου “ΕΘΝΙΚΟΣ” για παράταση παραχώρησης χρήσης χώρου στον ημιώροφο της Παλαιάς Δημαρχίας (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 18. Έκδοση ψηφίσματος για τη μη δημιουργία ή μεταφορά του πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή «Μαυρόπετρα» Αλεξανδρούπολης και επικαιροποίηση της 61/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ. κ. Σεραφειμίδης Αν.)
 19. Έκδοση ψηφίσματος Στήριξης Εργαζομένων ΙΔΟΧ Δημοτικού Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)
 20. Αίτηση προς την Κτηματική Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου αφoρώσης τον παραλιακό δρόμο Δικέλλων – Μεσημβρίας (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.)
 21. Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης στο παλιό Κολυμβητήριο (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.)
 22. Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή κρασπεδόρειθρων στην περιοχή Μαϊστριανά – Φυτώριο (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Αραμπατζής Κ.)
 23. Ολοκλήρωση της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Αραμπατζής Κ.)

Ένα σχόλιο

 1. Πρέπει ο δήμαρχος να κλείσει τα σχολεία για 2 μέρες. Έχουμε – 7 τα παιδιά πέφτουν σαν τις μύγες. Άσε που θα εξοικονόμησει και πετρελαιο το οποίο δεν υπάρχει.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*