Αλεξανδρούπολη: Πρόσληψη Μπαμπούρα στην ΤΙΕΔΑ, παραίτηση Ειδικού Συνεργάτη Π.Μπίκου, αφού ανέλαβε Διευθυντής Αναπτυξιακού Οργανισμού

Δυο αποφάσεις που αφορούν πρόσωπα τα οποία έχουν στενή σχέση με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και υπήρξαν υποψήφιοι με την παράταξη του “Δήμος για Όλους Πρώτα Εσύ” χωρίς να εκλεγούν, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.

Η πρώτη αφορά την πρόσληψη στην ΤΙΕΔΑ Α.Ε της Κρυσταλλένιας Μπαμπούρα, η οποία έως τώρα ήταν άμισθη ειδική συνεργάτης του κ.Ζαμπούκη και με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 3-2-2022, έγινε γνωστό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΕΔΑ Α.Ε στη συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου, αποφάσισε την πρόσληψη της για 6 μήνες. Μάλιστα αυτή ψηφίσθηκε και από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της παράταξης του πρώην δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη, τους Στέλιο Βραχιόλογλου και Δημήτρη Μερκούρη, ενώ αρνητική ήταν μόνο η ψήφος του συντοπίτη της από τις Φέρες Γιάννη Καρυπίδη.

Όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Έπειτα από την έγκριση της απόφασης υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τουρισμό» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020» και συγκεκριμένα του Υποέργου «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.» από την Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης Α.Ε. ενός (1) ατόμου, για συνολική
απασχόληση έξι (6) μηνών, η ΤΙΕΔΑ ΑΕ προχώρησε στην από 03-01-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1/2022 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δια της οποίας κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επί της ανωτέρω προσκλήσεως, υποβλήθηκαν στην εταιρία δύο (2) αιτήσεις:


– Η υπ’ αριθμόν 03/04-01-2022 αίτηση, της κυρίας Ελένης Ελευθεριάδου του Βίκτωρα.
– Η υπ’ αριθμόν 08/07-01-2022 αίτηση, της κυρίας Κρυσταλλένιας Μπαμπούρα του Ιωάννη
Οι παραπάνω αιτήσεις κρίνονται αμφότερες νόμιμες και εμπρόθεσμες.
Με την παρούσα, εισηγούμαστε την αποδοχή των ανωτέρω αιτήσεων και την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 08/07-01-2022 αίτησης της ενδιαφερόμενης κας Κρυσταλλένιας Μπαμπούρα, διότι η με αριθμό αίτησης 03/04-01-2022 ενδιαφερόμενη, κα Ελένη Ελευθεριάδου, αφενός έχει υποβάλλει αίτηση με κατηγορία πτυχίου ΠΕ και όχι ΔΕ, όπως ανακοινώθηκε με την πρόσκληση, αφετέρου δε, η κα Ελένη Ελευθεριάδου, έχει ήδη εργαστεί στην ΤΙΕΔΑ ΑΕ, κατά το προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2021, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Ενόψει των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 08/07-01-2022 αίτησης και την πρόσληψη της ενδιαφερόμενης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Το μέλος του Δ.Σ. κ. Καρυπίδης Ιωάννης ψηφίζει αρνητικά
Την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 08/07-01-2022 αίτησης και την πρόσληψη της ενδιαφερόμενης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ

Να θυμίσουμε ότι η κ.Μπαμπούρα ήταν μέλος στο Δ.Σ της ΤΙΕΔΑ έως τον περασμένο Οκτώβριο, όταν και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αλεξανδρούπολη: Παραιτήθηκε και η Κρυσταλλένια Μπαμπούρα, με επιστολή που κοινοποίησε στον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη

Με μια άλλη απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ χθες Παρασκευή 2-2-2022, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του ειδικού συνεργάτη του Παναγιώτη Μπίκου. Βέβαια ο κ.Μπίκος, που όπως επισημάναμε ήταν επίσης υποψήφιος το 2019 με την παράταξη του δημάρχου χωρίς να εκλεγεί, θα αναλάβει έμμισθος Διευθυντής του νεοσύστατου Αναπτυξιακού Οργανισμού. Η απόφαση Ζαμπούκη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρει:

Την με αριθ. πρωτ.3428/2-2-2022 αίτηση παραίτησης του Μπίκου Παναγιώτη του Γεωργίου από τη θέση του ειδικού συνεργάτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του Μπίκου Παναγιώτη του Γεωργίου από τη θέση του ειδικού συνεργάτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Παραίτηση Παναγιώτη Μπίκου