Περιφέρεια ΑΜΘ: Δεκτές οι ενστάσεις, νέες επιχειρήσεις στη Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση απ’ το ΕΣΠΑ (Ονόματα)

Περιφέρεια ΑΜΘ: Δεκτές οι ενστάσεις, νέες επιχειρήσεις στη Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση απ’ το ΕΣΠΑ (Ονόματα)

Νέες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα  “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη”, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η απόφαση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 23 Φεβρουαρίου, αφορά την αποδοχή των ενστάσεων που υπέβαλαν 213 επιχειρήσεις και επαγγελματίες και με την:

Έκτη (6η) Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 (Κωδ.Αποφ: 11041, ΑΑ Προσκ: 4575).

– Προσθήκης επιπλέον 213 θετικά αξιολογημένων προτάσεων σύμφωνα με την με α.π. 773/15.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΛ87ΛΒ-79Λ) Απόφαση, του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, 3η Επικύρωση Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2)

Να θυμίσουμε ότι η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και επαγγελματιών από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έφτασε στο ποσό των 62,798,525 ευρώ. Τα “ψίχουλα” δηλαδή που έλεγε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Τάκης Τοψίδης κατηγορώντας την περιφερειακή αρχή του Χρήστου Μέτιου, είναι ποσό κοντά στα 63 εκατ. ευρώ. Αυτά τα μοιράζονται όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις αλλά κυρίως και ατομικές και επαγγελματίες, αφού ήταν προσωπική επιλογή του κ.Μέτιου να εισηγηθεί την ένταξη και των πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ώστε να ενισχυθούν όλοι με κάποιο ποσό, σε αντίθεση με άλλες Περιφέρειες που δεν το επέλεξαν.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ