Διδυμότειχο: Απορρίφθηκε η προσφυγή Εμμανουηλίδη από την Αποκεντρωμένη Μακεδονίας-Θράκης – Παραμένει ο Παπακωσταντίνου Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου

Διδυμότειχο: Απορρίφθηκε η προσφυγή Εμμανουηλίδη από την Αποκεντρωμένη Μακεδονίας-Θράκης – Παραμένει ο Παπακωσταντίνου Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου

Την απόρριψη της Προσφυγής του Δημήτρη Εμμανουηλίδη κατά της υπ΄ αριθμ. 13674/17-1-2022 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ που είχε ακυρώσει την εκλογή του ως Προέδρου δημοτικού συμβουλίου Διδυμοτείχου, αποφάσισε η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου παραμένει Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και η “ανίερη συμμαχία” των πρώην δημάρχων Χρήστου Τοκαμάνη και Παρασκευά Πατσουρίδη που είχε ενωθεί κόντρα στον ανεξάρτητο υποψήφιο Παρασκευά Τσολακίδη που πρότεινε ο δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, απέτυχε παταγωδώς.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση:

Eνώπιον της Επιτροπής, εμφανίστηκαν, ο Δημήτριος Εμμανουηλίδης με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Γεώργιο Βαρελόπουλο, ο Θεόδωρος Σκίνδρης, ο Αθανάσιος Γατίδης, ο Αθανάσιος Σίμογλου, ο Παρασκευάς Πατσουρίδης, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Διδ/χου, η Μαρία Δρακούλη εκπρόσωπος του Δημάρχου Διδυμοτείχου οι οποίοι, αφού ανέπτυξαν προφορικά τις
απόψεις τους, αποχώρησαν.

H Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και Εισηγήτριας του θέματος Όλγας Τσιρκινίδου, που είναι Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μελέτησε τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά Νόμο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα τα εξής:
Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. 7/25-01-2022 προσφυγής του Δημητρίου Εμμανουηλίδη του Αθανασίου κατά της υπ΄αριθμ. 13674/17-01-2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί μόνο στα αρμόδια δικαστήρια (άρθ.152 παρ. 4 Δ.Κ.Κ.).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ