Αλεξανδρούπολη: Άδεια λειτουργίας δομής φιλοξενίας Γερμανών εφήβων και στα Δίκελλα Μάκρης

Αλεξανδρούπολη: Άδεια λειτουργίας δομής φιλοξενίας Γερμανών εφήβων και στα Δίκελλα Μάκρης

Άδεια λειτουργίας για μια ακόμα δομή φιλοξενίας γερμανόφωνων εφήβων, αυτή την φορά για τα Δίκελλα Μάκρης, δόθηκε από τον δήμο Αλεξανδρούπολης με πρόσφατη απόφαση του δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22 Φεβρουαρίου 2022 και αφορά την: “Απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «RESTART I.K.E.», για τη δομή φιλοξενίας γερμανόφωνων εφήβων σε κτίριο στα Δίκελλα Μάκρης του Δήμου Αλεξ/πολης”, έγινε αίτηση στις 20-01-2022 της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
με την επωνυμία «RESTART I.K.E.», για να της χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια. Ακολούθησε στις 17-02-2022 Πρακτικό Καταλληλότητας κτιρίου, με το οποίο η Επιτροπή Καταλληλότητας Κτιρίων του Δήμου Αλεξ/πολης διαπιστώνει ότι η εν λόγω δομή πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω νομοθεσίας για το κτίριό της, στα Δίκελλα Μάκρης του Δήμου Αλεξ/πολης”.

Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, η απόφαση του κ.Ζαμπούκη αναφέρει:
“Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «RESTART I.K.E.», για τη δομή φιλοξενίας γερμανόφωνων εφήβων σε κτίριο στα Δίκελλα Μάκρης του Δήμου Αλεξ/πολης”.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΕΛΛΑ

Να θυμίσουμε ότι προηγήθηκαν άλλες δυο παρόμοιες άδειες για δομές φιλοξενίας εφήβων από την Γερμανία και συγκεκριμένα στο χωριό Κοίλα Έβρου,  από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Κ.ΝΤ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» και στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «TIME OUT A.M.K.E.», που εδρεύει στις Φέρες Έβρου, για τη δομή φιλοξενίας γερμανόφωνων εφήβων σε δύο κτίρια: στην Μάκρη και τον Δορίσκο Έβρου.

Να επισημάνουμε επίσης, ότι η δομή στο χωριό Κοίλα των Φερών λειτουργούσε επί πάρα πολλά χρόνια χωρίς να έχει λάβει τις σχετικές άδειες λειτουργίας και μετά από καταγγελίες και δημοσιεύματα, κινήθηκε η διαδικασία για την χορήγησης των απαιτούμενων αδειών.