Κοπελούζος: Μίγμα αερίου και υδρογόνου θα καίει η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Αλεξανδρούπολης

Κοπελούζος: Μίγμα αερίου και υδρογόνου θα καίει η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Αλεξανδρούπολης

Ο  Όμιλος Κοπελούζου έχει διερευνήσει τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες, καθώς και τις δυνατότητες χρήσης μίγματος καυσίμου φυσικού αερίου και Υδρογόνου για την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα που αναπτύσσει στην Αλεξανδρούπολη.

Με αυτό το γνώμονα, έχει γίνει και η επιλογή του τύπου του αεριοστροβίλου που θα εγκατασταθεί στην Μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, έχει επιλεγεί ο αεριοστρόβιλος 9HA.02 της General Electric, o οποίος έχει τη δυνατότητα καύσης μίγματος καυσίμου φυσικού αερίου και Υδρογόνου, με περιεκτικότητα σε Υδρογόνο έως και 50%  κατ’ όγκο.

Επιπλέον προβλέπεται, ότι η επίτευξη του ορίου στόχου των εκπομπών CO2, σύμφωνα με το EU Taxonomy (όριο εκπομπών <270 gr CO2/kWh), θα είναι εφικτή με ένα σενάριο ανάμειξης καυσίμου φυσικού αερίου και Υδρογόνου, με περιεκτικότητα σε Υδρογόνο κοντά στο  35% κατ’ όγκο.

Αυτό σημαίνει, ότι όταν θα υπάρξει παραγωγή Υδρογόνου σε ικανές ποσότητες για ηλεκτροπαραγωγή, και είναι διαθέσιμες οι υποδομές για τη μεταφορά Υδρογόνου στη Μονάδα, η Μονάδα της Αλεξανδρούπολης θα είναι σε θέση να λειτουργήσει , αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα από την χρήση μίγματος καυσίμου φυσικού αερίου και Υδρογόνου.

Ο Όμιλος Κοπελούζου παράλληλα έχει ήδη καταθέσει προς έγκριση πρόταση για ανάπτυξη μονάδας παραγωγής μπλέ υδρογόνου (Η2) από φυσικό αέριο,  χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, στη Βόρεια Ελλάδα. Μέρος της παραγωγής Η2 προορίζεται για την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής της Aλεξανδρούπολης.

Με αυτό τον τρόπο, θα έχει επιτευχθεί δραστική μείωση των εκπομπών CO2, εντός των ορίων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα της επένδυσης, τη λειτουργία και αξιοποίησή της στον απαραίτητο χρονικό ορίζοντα, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ως αποτέλεσμα,  καθίσταται εφικτή η συνέχεια κατά την μετάβαση στην “Εποχή του Υδρογόνου”.

Σε Εθνικό επίπεδο, η νέα Μονάδα θα συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και κατ’ επέκταση  στην ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών, όπως αυτές διαμορφώνονται με  την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Προχωρά στην υλοποίηση

Ο  Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος έχει ήδη  λάβει την άδεια εγκατάστασης, για  την κατασκευή της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ισχύος 840 MW,  προχωρά άμεσα στην υλοποίηση του έργου, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί.

Το έργο είναι ήδη σε ώριμη φάση προετοιμασίας και η εκκίνηση των σχετικών δραστηριοτήτων αναμένεται σύντομα.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου όσον αφορά την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ειναι :

·        η προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο αλλά και γενικότερα

·        η υιοθέτηση των κατευθύνσεων και επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την  τήρηση των ορίων εκπομπών  ρύπων που τίθενται σε ισχύ μέσω της νέας πράσινη ταξινομίας

·        η εύρυθμη λειτουργία κατά τη διάρκεια ζωής της Μονάδας

·        η προσαρμογή στις νέες συνθήκες και τάσεις με την χρήση υδρογόνου (Η2)

·        oι συνέργειες μεταξύ της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής και του έργου του FSRU (Floating Storage Regasification Unit) στην ίδια περιοχή.

Η Μονάδα της Αλεξανδρούπολης σε συνδυασμό με το έργο του FSRU, καθιστά την Θράκη σημαντικό ενεργειακό κόμβο και ισχυροποιεί το ενεργειακό γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας.

Τέλος προσδίδει την ενεργειακή ευελιξία και τις εναλλακτικές που είναι απαραίτητες, στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και ως εκ’ τούτου, συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια, η οποία αποτελεί ζητούμενο, τόσο τώρα όσο και για το μέλλον.

Προσαρμογή στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις

Στον απόηχο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26), και της συνόδου  κορυφής των ηγετών στη Γλασκόβη, την 1 Νοεμβρίου 2021, ακολούθησε  η  πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας και της χρήσης  φυσικού αερίου ως καύσιμο σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, στην πράσινη ταξινομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη,  παρουσίασε στις 2 Φεβρουαρίου 2022 στις Βρυξέλλες, συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, για το κλίμα στο πλαίσιο της ταξινομίας, σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η οποία καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας.

Το Σώμα των Επιτρόπων κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί του κειμένου, το οποίο θα τεθεί προς εξέταση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  και κατόπιν προς τελική έγκριση  και επισημοποίηση του.

Όσον αφορά την Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, κρίσιμο σημείο της πρότασης αποτελούν τα χαμηλά όρια εκπομπών έως 270 gr CO2 /kWh, για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο

Πηγή: energypress.gr